หลักและคำพิพากษา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓

ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับยิ่งขึ้นกับเพิ่มเติมแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

350.00 บาท

297.50 บาท

"คุณประหยัดไป 52.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักและคำพิพากษา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓

หลักและคำพิพากษา พระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓

ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับยิ่งขึ้นกับเพิ่มเติมแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันในส่วนของคดีเด็กและเยาวชนมีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องถึงปี ๒๕๖๒ มีที่มาทั้งจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๒ ตอน ๑๒ และระบบสืบค้นคำพิพากษาปี ๒๕๖๒ ถึงเล่ม๙ ในส่วนของคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้รวบรวมไว้ถึงปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดรวมไว้กับคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ยังคงยึดถือเป็นแนวคำวินิจฉัยได้ซึ่งอยู่ในภาคผนวกที่ ๑ และมีพิเศษที่เพิ่มมาในครั้งนี้ในภาคผนวกที่ ๔ เป็นระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และภาคผนวกที่ ๑๓ เป็นเรื่องการลงโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ ถึง ๗๗ แต่ที่ลืมไม่ได้คือ ได้นำคำวินิจฉัยและคำพิพากษาฎีกาบางส่วนไปแต่งเป็นคำถามท้ายเล่มด้วย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้น

สหรัฐ กิติ ศุภการ


สารบัญ : หลักและคำพิพากษา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓

  • หมวด ๑ บททั่วไป
  • หมวด ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัว
  • หมวด ๓ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • หมวด ๔ ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
  • หมวด ๕ การฝึกอบรม
  • หมวด ๖ การสอบสวนคดีอาญา
  • หมวด ๗ มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
  • หมวด ๘ อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักและคำพิพากษา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักและคำพิพากษา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว