แบบฝึกหัดเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท.

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลองการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่างๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัดเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท.

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท.

สรุปเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และ สสวท. เรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเน้นการทดลองปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ แบบฝึกหัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากชั้นเรียน และใช้เตรียมสอบในสนามสอบชั้นนำต่างๆ เหมาะสำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์


สารบัญ : แบบฝึกหัดเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท.

  • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
  • บทที่ 1 วัสดุและการใช้ประโยชน์
  • บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
  • บทที่ 3 ชีวิตของพืช
  • บทที่ 4 แสงและการมองเห็น
  • บทที่ 5 ดิน
  • แบบฝึกหัดวัดผลการเรียนรู้
  • เฉลย


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : แบบฝึกหัดเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท.

หนังสือ "แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.2" เล่มนี้การสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดทั้งบทเรียน นำเสนอเนื้อหาด้วยภาพประกอบที่เข้าใจง่าย สวยงาม กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมความเข้าใจที่บูรณาการระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมและความรู้ เน้นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีแบบทดสอบปรนัยประจำบทเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหลังการทำกิจกรรม การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรพร้อมเฉลยรายละเอียดคำตอบ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ายเล่มเพื่อใช้ทบทวนบทเรียน

กานต์ชนก โมราทอง ครุศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท. ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว