แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

สรุปเนื้อหาเข้มข้นโจทย์ + แนวข้อสอบพร้อมเฉลยแยกเล่ม ติวเข้ม ก่อนสอบท้ายเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

129.00 บาท

122.55 บาท

"คุณประหยัดไป 6.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 เป็นแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของหนังสือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหาของแต่ละบทเรียนให้กระชับรัดกุม เพื่อที่ผู้ศึกษาสามารถใช้ทบทวนบทเรียน ฝึกทำแบบฝึกหัด และนำคะแนนที่ตนทำได้จากแบบทดสอบเป็นเกณฑ์ในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของตนเอง ก่อนสอบในชั้นเรียนและเตรียมสอบแข่งขันต่างๆ


สารบัญ : แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
  • การจำแนกสิ่งมีชีวิต
  • แบบฝึกหัดที่ 1-2
  • การจำแนกสัตว์
  • แบบฝึกหัดที่ 3-10
  • การจำแนกพืช
  • แบบฝึกหัดที่ 11-17
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงและพลังงาน
  • แรงคืออะไร
  • แบบฝึกหัดที่ 1-3
  • มวลและน้ำหนัก
  • แบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง แรงและพลังงาน
  • ตัวกลางของแสง
  • แบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง ตัวกลางของแสง


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว