เกมแม่เหล็กหมากรุกสากล

 • ประเภทของสินค้า : LifeStyle & Gifts
 • บาร์โค้ด : 8859405200513

ผลัดกันเล่นคนละตาโดยให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าเริ่มก่อนในแต่ละตาให้ผู้เล่นเลือกช่อง1ช่องและบอกตำแหน่งของช่องที่เลือกตัวอย่างเช่นผู้เล่นอาจเลือกตำแหน่ง“B4”หรือ“D1”ก็ได้จากนั้นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะบอกว่า“เข้าเป้า”หรือ“พลาดเป้า”โดยผู้เล่นสามารถบันทึกผลการยิงแต่ละนัดลงในช่องส่วนตัวด้านล่างได้(แม่เหล็กสีแดงสำหรับ“เข้าเป้า”และแม่เหล็กสีดำสำหรับ“พลาดเป้า”)หากคุณยิงสำเร็จ(เข้าเป้า)คุณจะได้เล่นตาต่อไปทันทีและสามารถยิงได้เรื่อยๆจนกว่าจะพลาดเป้าผลัดกันเล่นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถจมเรือของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดและเป็นผู้ชนะ

ประเภทบอร์ดเกม
เกมเชิงกลยุทธิ์
จำนวนผู้เล่น/ระยะเวลาการเล่น
2คน/10-15นาที
กลุ่มผู้เล่นที่แนะนำ
ผู้เล่นที่ชอบเกมที่เล่นง่ายสามารถเล่นได้ทุกวัย
เกมสามารถพกพาได้ง่าย
ขนาดของกล่องเกมมีขนาดเล็กทำให้พกพาสะดวกนำไปเล่นได้ในสถานที่ที่หลากหลายเพราะใช้พื้นที่ในการเล่นน้อย

ทักษะที่ได้รับ

การฝึกการพูดการเจรจา 90%
การฝึกสืบค้นข้อมูล 90%
การฝึกสังเกตพฤติกรรม 80%
การฝึกไหวพริบและการจดจำ 90%

การเตรียมบอร์ดเกมสำหรับเริ่มเล่น
ตำแหน่งเริ่มต้น:แถวแรก:รุคบิช็อปควีนคิงบิช็อปไนท์รุค–แถวสอง:พอว์น
วิธีการเล่นเกม
การเดิน:ฝ่ายขาวเริ่มเดินหมากก่อนจากนั้นจึงผลัดกันเดินคนละตัวตัวหมากทุกตัวสามารถเดินเข้าไปยึดพื้นที่ว่างหรือเข้ายึดพื้นที่ที่มีตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามอยู่ได้โดยการยึดตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามตัวนั้นออกจากกระดานผู้เล่นไม่สามารถเดินหมากตาที่จะเปิดช่องให้คิงของตัวเองถูกยึดได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินหมากได้อีกเนื่องจากคิงถูกรุกและไม่มีตาเดินให้รอดจะถือว่าถูก“รุกจน”(checkmate)และแพ้เกมตัวหมากแต่ละตัวมีรูปแบบการเดินที่ต่างกันไป
•คิงตัวหมากที่สำคัญที่สุดของแต่ละฝ่ายเดินได้ทุกทิศระยะหนึ่งช่องคิงสามารถเดินแบบพิเศษได้เรียกว่าการเข้าป้อม(castling)โดยเล่นผสานกับรุค
•รุคเดินตามแนวตั้งหรือแนวนอนระยะกี่ช่องก็ได้
•บิช็อปเดินเป็นแนวทแยงระยะกี่ช่องก็ได้
•ควีนเดินตามแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงระยะกี่ช่องก็ได้
•ไนท์เดินเป็นรูปตัวLในลักษณะแนวตรง2ช่องแล้วเดินออกข้าง1ช่องและสามารถเดินข้ามหมากตัวอื่นได้
•พอว์นสามารถเดินไปที่ว่างข้างหน้าระยะ1ช่องในแนวตั้งหรือหากเป็นการเดินตาแรกของพอว์นตัวนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าได้2ช่องหากไม่มีตัวหมากอื่นขวางทางพอว์นจะสามารถเดินเข้ายึดตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามได้เฉพาะเมื่อตัวหมากนั้นอยู่ในช่องทแยงข้างหน้าเท่านั้น(เดินตรงยึดทแยง)
วิธีจบเกม
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายนึง“รุกจน”(checkmate)คิงฝ่ายตรงข้ามได้จะชนะ

จำนวน :

1

199.00 บาท

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Wish list

รายละเอียด

ผลัดกันเล่นคนละตาโดยให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าเริ่มก่อนในแต่ละตาให้ผู้เล่นเลือกช่อง1ช่องและบอกตำแหน่งของช่องที่เลือกตัวอย่างเช่นผู้เล่นอาจเลือกตำแหน่ง“B4”หรือ“D1”ก็ได้จากนั้นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะบอกว่า“เข้าเป้า”หรือ“พลาดเป้า”โดยผู้เล่นสามารถบันทึกผลการยิงแต่ละนัดลงในช่องส่วนตัวด้านล่างได้(แม่เหล็กสีแดงสำหรับ“เข้าเป้า”และแม่เหล็กสีดำสำหรับ“พลาดเป้า”)หากคุณยิงสำเร็จ(เข้าเป้า)คุณจะได้เล่นตาต่อไปทันทีและสามารถยิงได้เรื่อยๆจนกว่าจะพลาดเป้าผลัดกันเล่นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถจมเรือของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดและเป็นผู้ชนะ

ประเภทบอร์ดเกม
เกมเชิงกลยุทธิ์
จำนวนผู้เล่น/ระยะเวลาการเล่น
2คน/10-15นาที
กลุ่มผู้เล่นที่แนะนำ
ผู้เล่นที่ชอบเกมที่เล่นง่ายสามารถเล่นได้ทุกวัย
เกมสามารถพกพาได้ง่าย
ขนาดของกล่องเกมมีขนาดเล็กทำให้พกพาสะดวกนำไปเล่นได้ในสถานที่ที่หลากหลายเพราะใช้พื้นที่ในการเล่นน้อย

ทักษะที่ได้รับ

การฝึกการพูดการเจรจา 90%
การฝึกสืบค้นข้อมูล 90%
การฝึกสังเกตพฤติกรรม 80%
การฝึกไหวพริบและการจดจำ 90%

การเตรียมบอร์ดเกมสำหรับเริ่มเล่น
ตำแหน่งเริ่มต้น:แถวแรก:รุคบิช็อปควีนคิงบิช็อปไนท์รุค–แถวสอง:พอว์น
วิธีการเล่นเกม
การเดิน:ฝ่ายขาวเริ่มเดินหมากก่อนจากนั้นจึงผลัดกันเดินคนละตัวตัวหมากทุกตัวสามารถเดินเข้าไปยึดพื้นที่ว่างหรือเข้ายึดพื้นที่ที่มีตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามอยู่ได้โดยการยึดตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามตัวนั้นออกจากกระดานผู้เล่นไม่สามารถเดินหมากตาที่จะเปิดช่องให้คิงของตัวเองถูกยึดได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินหมากได้อีกเนื่องจากคิงถูกรุกและไม่มีตาเดินให้รอดจะถือว่าถูก“รุกจน”(checkmate)และแพ้เกมตัวหมากแต่ละตัวมีรูปแบบการเดินที่ต่างกันไป
•คิงตัวหมากที่สำคัญที่สุดของแต่ละฝ่ายเดินได้ทุกทิศระยะหนึ่งช่องคิงสามารถเดินแบบพิเศษได้เรียกว่าการเข้าป้อม(castling)โดยเล่นผสานกับรุค
•รุคเดินตามแนวตั้งหรือแนวนอนระยะกี่ช่องก็ได้
•บิช็อปเดินเป็นแนวทแยงระยะกี่ช่องก็ได้
•ควีนเดินตามแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงระยะกี่ช่องก็ได้
•ไนท์เดินเป็นรูปตัวLในลักษณะแนวตรง2ช่องแล้วเดินออกข้าง1ช่องและสามารถเดินข้ามหมากตัวอื่นได้
•พอว์นสามารถเดินไปที่ว่างข้างหน้าระยะ1ช่องในแนวตั้งหรือหากเป็นการเดินตาแรกของพอว์นตัวนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าได้2ช่องหากไม่มีตัวหมากอื่นขวางทางพอว์นจะสามารถเดินเข้ายึดตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามได้เฉพาะเมื่อตัวหมากนั้นอยู่ในช่องทแยงข้างหน้าเท่านั้น(เดินตรงยึดทแยง)
วิธีจบเกม
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายนึง“รุกจน”(checkmate)คิงฝ่ายตรงข้ามได้จะชนะข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

รีวิวจากลูกค้า

loading