กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.๒๕๖๒
จำนวน :

1

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งทนายความให้จำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๕/๑ จำเลยมีสิทธิแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูลตามมาตรา ๑๖๕/๒ คำสั่งของศาลต้องแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา ๑๖๗ ศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) ศาลพิจารณาพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ถ้าไม่ได้ตัวจำเลยมาภายในสามเดือนนับแต่วันออกหมายจับตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ/๑ หรือถ้าไม่ได้ตัวผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลมาภายในสามเดือนนับแต่วันออกหมายจับก็ไม่พิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยที่เป็นนิติบุคคลนั้นได้เช่นกันตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ/๒ และการกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ตามมาตรา ๒๕๗ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่งการตั้งเจ้าพนักงานศาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗ วรรคสาม โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการใช้สิทธิฟ้องคดีโดยที่ตนเองหลบหนีไม่ยอมรับคำพิพากษาในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วตามมาตรา ๑๖๑/๑ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

สหรัฐ กิติ ศุภการ


สารบัญ : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

  • ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  • ภาค ๒ สอบสวน
  • ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  • ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  • ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  • ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  • ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ


ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว