แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดโดยแยกเป็นบทตามหนังสือ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

162.00 บาท

137.70 บาท

"คุณประหยัดไป 24.30 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเน้นด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพตนเอง สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้

รายละเอียดของหนังสือแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดเล่มนี้ประกอบด้วย ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดโดยแยกเป็นบทตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละบทจะแยกเป็นชุดตามตัวชี้วัด แต่ละบทจะปิดท้ายด้วยแบบทดสอบประจำบท และแบบบันทึกผลการเรียน และท้ายเล่มจะมีบททดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของระดับชั้นไว้ได้ทดลองก่อนการสอบประจำภาคอีกด้วย

วิจิตร เพชรแดง


สารบัญ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

  • บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
  • บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  • บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  • บทที่ 11 การวัดความยาว
  • บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว