ประวัติศาสตร์ ประติมากรรม (ฉบับสุดคุ้ม)

5 บทเรียน โดยได้เรียงเป็นยุคสมัยตามประวัติศาสตร์
จำนวน :

1

110.00 บาท

104.50 บาท

"คุณประหยัดไป 5.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประวัติศาสตร์ ประติมากรรม (ฉบับสุดคุ้ม)

ประวัติศาสตร์ ประติมากรรม (ฉบับสุดคุ้ม)

กล่าวถึงประวัติศาสตร์และประติมากรรม บทเรียนมีด้วยกันทั้งหมด 5 บทเรียน โดยได้เรียงเป็นยุคสมัยตามประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกโดยทั่วไป เพียงแต่กล่าวถึงเฉพาะประติมากรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงประติมากรรมสมัยใหม่ และผู้เขียนได้เพิ่มภาคผนวกเรื่องประติมากรรมในประเทศไทยตั้งแต่อดีตยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย จนมาถึงประติมากรรมร่วมสมัยในประเทศไทยโดยกล่าวพอสังเขป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจถึงความเป็นมาของประติมากรรมในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วรรณรัตน์


สารบัญ : ประวัติศาสตร์ ประติมากรรม (ฉบับสุดคุ้ม)

  • บทนำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ประติมากรรม
  • บทที่ 1 ประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์โบราณ
  • บทที่ 2 ศิลปกรรมสมัยกลาง
  • บทที่ 3 ประติมากรรมสมัยใหม่ยุคบุกเบิก
  • บทที่ 4 ประติมากรรมสมัยใหม่และลัทธิทางศิลปะ
  • บทที่ 5 ประติมากรรมร่วมสมัย


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประวัติศาสตร์ ประติมากรรม (ฉบับสุดคุ้ม)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว