BIG DATA SERIES เล่ม 2

การเข้าใจแนวคิดของ Data Scientist จะช่วยให้ Business สามารถวางโจทย์เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

360.00 บาท

342.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : BIG DATA SERIES เล่ม 2

BIG DATA SERIES เล่ม 2

หนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อจากหนังสือ Big Data Series 1: Introduction to a Big Data Project ซึ่งเป็นเล่มแรกได้กล่าวถึงภาพรวมของการทำโครงการ Big Data ไปแล้ว ส่วนในเล่มนี้ จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึก และทักษะต่างๆ ที่ Data Scientist ควรมี

รู้หรือไม่ว่าพื้นฐานของ Machine Learning เกิดจากการลองผิดลองถูก การจะสร้าง Model ใดก็ตามจำเป็นต้องเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นปัจจัยที่แท้จริงมิเช่นนั้น ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจต้องการ

Data Scientist เป็นผู้สร้าง Model แต่ Business คือคนตั้งโจทย์ และประเมินผลลัพธ์ หาก Business ไม่เข้าใจการทำงานของ Data Scientist ก็อาจไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของการทำโครงการได้


สารบัญ : BIG DATA SERIES เล่ม 2

  • Chapter 1: Data Ecosystem
  • Chapter 2: Agile vs Waterfall
  • Chapter 3: Data Process Cycle
  • Chapter 4: Optimization Model


ข้อมูลเพิ่มเติม : BIG DATA SERIES เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : BIG DATA SERIES เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว