เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๒ เล่ม ๒

เพื่อให้นักเรียนเขียนคำที่ประสมสระเสียงสั้นที่มีตัวสะกดได้ถูก ปูพื้นฐานการเขียนสื่อความ ให้นักเรียนมีนิสัยรักการเขียน ให้มีมารยาทในการเขียน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

89.00 บาท

75.65 บาท

"คุณประหยัดไป 13.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๒ เล่ม ๒

เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๒ เล่ม ๒

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนแจกลูก สะกดคำ คำที่มีตัวสะกด ซึ่งตรงกับสาระและตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยเริ่มจากคำพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่คำที่ยากขึ้นและเริ่มจาก สระเสียงยาว ไปสู่สระเสียงสั้น

ซึ่งเล่มนี้จะเน้นเฉพาะสระเสียงสั้นมีตัวสะกด และคำที่สะกดในมาตราตัวสะกดต่างๆ และเน้นตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เพราะตัวตรงมาตราได้จัดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการจัดทำนั้นไม่ได้จัดเรียงลำดับตามสระ ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเด็กระดับนี้ ไม่อยากเรียนสิ่งที่ยากก่อนเรียนสิ่งที่ง่าย

สำลี รักสุทธีข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๒ เล่ม ๒

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว