การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (พร้อมซีดีแฟ้มข้อมูลฝึกปฏิบัติ)

เน้นที่การศึกษาด้วยตนเอง มีตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีภาพประกอบจากโปรแกรมชัดเจน ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้และทำตามตัวอย่างได้อย่างไม่ยุ่งยาก
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (พร้อมซีดีแฟ้มข้อมูลฝึกปฏิบัติ)

การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (พร้อมซีดีแฟ้มข้อมูลฝึกปฏิบัติ)

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม Minitab สะดวก ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ สามารถวิเคราะห์ได้กับทุกค่าสถิติ โดยตำราเล่มนี้เน้นการศึกษาด้วยตนเอง มีการนำเสนอแนวทางการศึกษาเป็นแบบขั้นตอนต่ขั้นตอน (Step by Step) มีแฟ้มข้อมูลตัวอย่างประกอบการศึกษา ซึ่งเหมาะกับนักวิจัยและนักสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย


สารบัญ : การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (พร้อมซีดีแฟ้มข้อมูลฝึกปฏิบัติ)

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
  • บทที่ 2 การตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลวิจัย
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
  • บทที 4 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
  • บทที่ 5 การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอย
  • บทที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
  • บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  • บทที่ 10 การใช้คำสั่งทั่วไปในโปรแกรม


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (พร้อมซีดีแฟ้มข้อมูลฝึกปฏิบัติ)

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาใช้กันหลายโปรแกรม และที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่โปรแกรม Minitab ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สะดวก วิเคราะห์ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ และวิเคราะห์ได้กับทุกสถิติของการวิจัย ตำราการใช้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ตำราเล่มนี้จึงเน้นที่การศึกษาด้วยตนเอง มีตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีภาพประกอบจากโปรแกรมชัดเจน ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้และทำตามตัวอย่างได้อย่างไม่ยุ่งยาก

ยุทธ ไกยวรรณ์ข้อมูลเพิ่มเติม : การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (พร้อมซีดีแฟ้มข้อมูลฝึกปฏิบัติ)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (พร้อมซีดีแฟ้มข้อมูลฝึกปฏิบัติ) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว