วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

การศึกษา คือ หนทางอันศักดิ์ในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของรัฐชาติในทุกๆ มิติ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

หนังสือ วาทกรรมการศึกษาไทย รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย ประกอบด้วย สารัตถะทางวิชาการที่มีเนื้อหาประกอบด้วยวาทกรรมที่แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ฐานคติทางวาทกรรม วาทกรรมการศึกษาภาพรวม วาทกรรมของครูและการจัดการเรียนรู้ วาทกรรมทางด้านบริหารและการจัดการ รวมทั้งวาทกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ อักษรย่อจากภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนได้ตกผลึกและรังสรรค์ปั้นแต่งขึ้น ความทันสมัยของหนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปเป็นฐานคติเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพและความเจริญงอกงามสืบไป

ธงชัย สมบูรณ์

 


สารบัญ : วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

  • ปฐมบทวาทกรรม
  • วาทกรรมการศึกษาไทย
  • วาทกรรมการศึกษาภาพรวม
  • วิกฤตการณ์ของการวิจัยทางการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา
  • การศึกษาระหว่างประเทศ : เสาหลักของการพัฒนาประชาชมอาเซียน
  • กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา : พลังศรัทธาวาทกรรมไม่อำพราง
  • ความเปราะบางทางการศึกษาและอนาคตของชาติ
  • การชะงักงันของ Thailand 4.0

เนื้อหาปกหลัง : วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

การศึกษา คือ หนทางอันศักดิ์ในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของรัฐชาติในทุกๆ มิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มิติทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งมิติทางด้านการเมือง การปกครอง ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงเป็นขุมทรัพย์เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของรัฐชาติโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม ในบางยุคบางสมัย วาทกรรมด้านการศึกษากลับมีความผุกร่อน ด้วยอำนาจบางประการที่ถูกทับซ้อนอยู่จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงสูงสุด (Metaphysics) ของปณิธานทางการศึกษาได้

ในปริมณฑลข้อความรู้ที่ถูกฉายภาพออกมาเป็นฐานคติเชิงข้อคิดและเชิงวิจารณ์เชื่อว่าจะทำให้เกิดการไตร่ตรอง การสร้างจินตนาการศึกษาที่ถูกต้องเพื่อเป็นมรรคผลอันจะนำไปสู่ การพัฒนาการศึกษาของรัฐชาติที่ยั่งยืนและสถาพรสืบไปข้อมูลเพิ่มเติม : วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว