หลักการศิลปะ (ฉบับสุดคุ้ม)

พื้นฐานสำหรับนักศึกษาศิลปกรรม ศิลปะประยุกต์ เซรามิก นิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

140.00 บาท

133.00 บาท

"คุณประหยัดไป 7.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการศิลปะ (ฉบับสุดคุ้ม)

หลักการศิลปะ (ฉบับสุดคุ้ม)

กระบวนการเรียนรู้คุณค่าความงามของศิลปะนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทั้ง วิชาสุนทรียศาสตร์ ที่ว่าด้วยเรื่องปรัชญาหรือทฤษฎีของความพึงพอใจที่นำไปสู่การรับรู้ถึงความงามทั้งในธรรมชาติและศิลปะ และจำต้องเข้าใจความหมายและขอบข่ายของศิลปะ ทั้งประเภทของผลงาน และจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันการรับรู้ทางการเห็นและโครงสร้างทัศนศิลป์ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพราะการรับรู้ทางการเห็นเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการแลเห็นและแปรความหมายของความงาม ส่วนโครงสร้างทัศนศิลป์หรือมูลฐานต่างๆ นั้นผู้ทำงานศิลปะจำเป็นจะต้องเข้าใจหลักการขององค์ประกอบศิลป์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความงามในลักษณะต่างๆ ตามหลักการของศิลปะ รวมทั้งต้องมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ทั้งตะวันตกและในประเทศไทย ก็เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการ และความเชื่อของศิลปินในแต่ละยุค ซึ่งถือเป็นการมองย้อนอดีตเพื่อพัฒนาอนาคต

นายธวัชชานนท์ ตาไธสง


สารบัญ : หลักการศิลปะ (ฉบับสุดคุ้ม)

  • บทที่ 1 สุนทรียศาสตร์และความหมายของศิลปะ
  • บทที่ 2 การรับรู้ทางการเห็นและโครงสร้างทัศนศิลป์
  • บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
  • บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ศิลป์ในประเทศไทย
  • บทที่ 5 การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการศิลปะ (ฉบับสุดคุ้ม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการศิลปะ (ฉบับสุดคุ้ม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว