ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2

แบบฝึกหัดพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

90.00 บาท

85.50 บาท

"คุณประหยัดไป 4.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2

ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ดังนั้นเด็กไทยทุกคนจึงควรเรียนรู้ทักษะต่างๆ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

สำนักพิมพ์ไอคิว พลัส ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาภาษาไทยในระดับเด็กเล็ก จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สระและวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม คำควบกล้ำ คำซ้อน อักษรเดี่ยว อักษรคู่ อักษรนำ คำนาม คำกริยา และประโยค ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทบทวนด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยท้ายเล่ม

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2

  • บทที่ 1 สระและวรรณยุกต์
  • บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
  • บทที่ 3 คำประสม
  • บทที่ 4 คำควบกล้ำ
  • บทที่ 5 คำซ้อน
  • บทที่ 6 อักษรเดี่ยว
  • บทที่ 7 อักษรคู่
  • บทที่ 8 อักษรนำ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว