หลักชีววิทยา เล่ม 2

นอกจากหลักการและเนื้อหาที่สําคัญทางชีววิทยาแล้ว ยังมีสรุปเนื้อหาสําคัญ และแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละบทพร้อมเฉลย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

379.00 บาท

322.15 บาท

"คุณประหยัดไป 56.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลักชีววิทยา เล่ม 2

หลักชีววิทยา เล่ม 2

หนังสือ “หลักชีววิทยา 2” เล่มนี้ ได้แปลและเรียบเรียงขึ้นมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Essentials of Biology (4th edition) ของ Sylvia S. Mader and Michael Windelspecht ซึ่งเป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สําคัญของวิชาชีววิทยาได้แก่ กายวิภาคและการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองและการสืบพันธุ์ของพืช โครงสร้างของร่างกาย และภาวะธํารงดุล ระบบหมุนเวียนและการลําเลียงสาร ระบบบํารุงรักษาร่างกาย โภชนาการของมนุษย์ การป้องกันโรค ระบบควบคุมสั่งการ การรับความรู้สึกและการตอบสนองผ่านระบบกล้ามเนื้อ การสืบพันธุ์และการเจริญ นิเวศวิทยาและประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ อิทธิพลของมนุษย์ต่อไบโอสเฟียร์

หนังสือเล่มนี้มีความเหมาะสมกับผู้อ่านในทุกกลุ่ม จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนําไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าในวิชาชีววิทยาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้สนใจทั่วไป หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างที่ทําให้สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ง่าย นอกจากหลักการและเนื้อหาที่สําคัญทางชีววิทยาแล้ว ยังมีสรุปเนื้อหาสําคัญ และแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละบทพร้อมเฉลย ซึ่งมีประโยชน์สําหรับการประเมินตนเองของผู้อ่าน อันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสําเร็จในการศึกษาวิชาชีววิทยาได้เป็นอย่างดี


คำนำ : หลักชีววิทยา เล่ม 2

หนังสือ หลักชีววิทยา 2 เล่มนี้ ประกอบด้วยหลักการและแก่นแท้ที่สำคัญของวิชาชีววิทยา จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าพเจ้าและทีมผู้แปลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา รวมถึงครูอาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยามากพอสมควร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร


สารบัญ : หลักชีววิทยา เล่ม 2

  • บทที่ 20 กายวิภาคและการเจริญเติบโต
  • บทที่ 21 การตอบสนองและการสืบพันธุ์ของพืช
  • บทที่ 22 โครงสร้างของร่างกายและภาวะธำรงดุล
  • บทที่ 23 ระบบหมุนเวียนและการลำเลียงสาร
  • บทที่ 24 ระบบบำรุงรักษาร่างกาย
  • บทที่ 25 โภชนาการของมนุษย์
  • บทที่ 26 การป้องกันโรค
  • บทที่ 27 ระบบควบคุมสั่งการ
  • บทที่ 28 การรับความรู้สึกและการตอบสนองผ่านระบบกล้ามเนื้อ


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หลักชีววิทยา เล่ม 2

หนังสือ หลักชีววิทยา เล่ม 2 นี้ แปลและเรียบเรียงมาจากตำรา Essentials of Biology 4th edition แต่งโดย Sylvia S. Mader and Michael Windelspecht ซึ่งเป็นหนังสือยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลก ในฉบับภาษาไทยนี้ คณะผู้แปลและเรียบเรียงได้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยาครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้อ่านในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ด้วยโครงสร้างที่สามารถทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ สรุปทบทวนบทเรียนและแบบฝึกหัดในแต่ละบท และในเล่ม 2 นี้ มีจำนวนบททั้งสิ้น 13 บท

สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิลข้อมูลเพิ่มเติม : หลักชีววิทยา เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักชีววิทยา เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว