Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

เปลี่ยนการเขียนโปรแกรมให้กลายเป็นเรื่องง่าย ออกแบบให้ทุกคนเขียนได้อย่างรวดเร็ว
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

295.00 บาท

280.25 บาท

"คุณประหยัดไป 14.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science คือ วิชาที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยศักยภาพการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาวิทยาการคำนวณ ได้รับการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเริ่มใช้เรียนกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป จากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ พบว่าภาษาไพธอน (Python Language) ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเรียน "วิชาวิทยาการคำนวณ" ด้วย ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน คือ การแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย (Decomposition), การจำแนกรูปแบบของปัญหา (Pattern Recognition), การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction), การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Algorithm Design) และโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน อาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี


สารบัญ : Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

  • Chapter 01 วิทยาการคำนวณ วิชาใหม่ที่ทุกคนต้องได้เรียน
  • Chapter 02 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนเขียนโปรแกรม
  • Chapter 03 การเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์
  • Chapter 04 การเขียนโปรแกรมในแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้
  • Chapter 05 รู้จักไพธอนและเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
  • Chapter 06 การเขียนโปรแกรมไพธอนเบื้องต้น

เนื้อหาปกหลัง : Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

ทำไมต้องเขียนโปรแกรมด้วยไพธอน ไพธอน เป็นภาษาคอมพิวเตอร์กำเนิดใหม่ที่เขียนเหมือนภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเรียนรู้สั้นๆ ก็สามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆ ได้แล้ว ภาษานี้จึงเหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรก Python "Easy to code, Easy to read"รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

ในปี พ.ศ.2561 เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในบ้านเรา เมื่อมีการบรรจุวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science เข้ามาในหลักสูตรระดับประถมและมัธยม โดยปูพื้นฐานการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เริ่มเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาและได้เรียนเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นในสายอาชีพ หรือสายอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมไอซีที เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้ ทางสำนักพิมพ์อินโฟเพรสและอาจารย์ผู้เขียนตั้งใจออกแบบเนื้อหา เพื่อที่จะให้เป็นหนังสือสอนเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเองแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน กำหนดขอบเขตเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนในระดับมัธยม อย่างไรก็ตาม หนังสือเรียนตามหลักสูตรอาจจะมีข้อจำกัดในด้านการนำเสนอเนื้อหา เพราะต้องคำนึงถึงผู้เรียนและผู้สอน จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอน ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การสอน (ต้องเรียนในห้องคอมพิวเตอร์)

ภีรพล คชาเจริญข้อมูลเพิ่มเติม : Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว