เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100

รวมแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ครบทั้ง 4 วิชา (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ) พร้อมเฉลยที่อ่านควบคู่ไปด้วยกัน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

195.00 บาท

165.75 บาท

"คุณประหยัดไป 29.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100

เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100

การสอบ O-NET เป็นการสอบที่นักเรียนระดับชั้นสุดท้ายของแต่ละช่วงการศึกษาจะต้องเข้าสอบ ผลการสอบ O-NET นําไปใช้เป็นผลอ้างอิงในการเข้าเรียนต่อระดับชั้นต่อไปของบางโรงเรียนได้ด้วย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเตรียมตัวเข้าสอบ O-NET ต้องใช้ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การเตรียมตัวที่ดีที่สุดนอกจากการอ่านหนังสือ คือการฝึกทําแนวข้อสอบเป็นประจํา ซึ่งจะช่วยให้คุ้นเคยกับแนวข้อสอบและลดความกังวลในการทําข้อสอบ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริง จึงช่วยให้นักเรียนสามารถจับเวลาเพื่อเตรียมสอบได้ทันที พร้อมเฉลยและอธิบายคําตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้ด้วย น้องๆ ทุกคนที่ เตรียมพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือ ทําแบบฝึกหัดทบทวนแนวข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ ทําให้ผลการทดสอบ O-NET ออกมาได้คะแนนดีขึ้น


คำนำ : เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เป็นคู่มือในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ช่วยเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หนังสือเล่มนี้มีแนวข้อสอบ O-NET ครบทั้ง 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครอบคลุมตรงตามหลักสูตรพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำข้อสอบวิชาต่างๆ ให้เกิดความชำนาญก่อนจะถึงการสอบจริง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนได้ศึกษา เพื่อเพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ก่อนเข้าสอบจริงอีกด้วย

มิ่งขวัญ เหล่าบุศณ์อนันต์


สารบัญ : เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100

  • แนะนำการสอบ O-NET ป.6
  • คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1-5
  • วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1-5
  • ภาษาไทย O-NET ป.6 ชุดที่ 1-5
  • ภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ชุดที่ 1-5


ข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสอบเข้ม O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว