เหนือหลักการของความพอใจ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของฟรอยด์ที่มีการโต้แย้งกันมากที่สุด และมีคำถามสำคัญตามมาจนก่อให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

160.00 บาท

136.00 บาท

"คุณประหยัดไป 24.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เหนือหลักการของความพอใจ

เหนือหลักการของความพอใจ

ในผลงานที่มีการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวางในปี 1920 นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของนักปราชญ์ทางด้านทฤษฎี ก่อนหน้านี้ ฟรอยด์ได้นําเสนอพฤติกรรมที่มีความใกล้ชิดกับแรงกระตุ้นทางเพศมากที่สุด แต่ในเล่มนี้เขาขยายทฤษฎีไปไกลกว่าแรงกระตุ้นที่มีความสร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อพิจารณาผลกระทบทางจิตที่มีต่อแรงกระตุ้นในเรื่องความตายของมนุษย์ หรือ “ธานาตอส” (Thanatos) ซึ่งเขาได้ให้คํานิยามเอาไว้ว่า “เป็นแรงกระตุ้นที่มีติดตัวมาแต่กําเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพื่อการฟื้นฟูสถานะแต่เก่าก่อนของสิ่งต่างๆ”

“เหนือหลักการของความพอใจ” นี้เป็นผลงานของฟรอยด์ที่มีการโต้แย้งกันมากที่สุด และมีคําถามสําคัญๆ ตามมาจนก่อให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวางในอีกหนึ่งศตวรรษต่อมา เนื่องจากการปฏิเสธสมมุติฐานของพวกชีวะจอมปลอมบางคนที่กล่าวว่าแนวความคิดเรื่อง “ธานาตอส” เป็นแนวความคิดที่มีแนวความคิดอื่นๆ เข้ามาร่วมและก่อให้เกิดเส้นทางที่นําไปสู่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการที่จิตใจคิดโจมตีตัวเอง อย่างเช่น การหลงรูปตัวเองในทางลบ (negative narcissism) และการยึดติดอยู่กับประสบการณ์ใกล้ตาย (addiction to near-death experiences) แนวความคิดนี้จึงช่วยให้มีการเชื่อมโยงระหว่างจิตศาสตร์ของโลกตะวันตกกับมุมมองในเรื่องชีวิตและความตายของชาวตะวันออก มันจึงทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งจําเป็นในการอ่านของนักศึกษาทางด้านจิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมโดยทั่วไปรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เหนือหลักการของความพอใจ

"เหนือหลักการของความพอใจ" เป็นอีกหนึ่งงานเขียนของฟรอยด์ที่ใช้หลักจิตวิเคราะห์ โดยกำหนดว่า การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทางด้านจิตใจนั้นถูกกำหนดขึ้นโดยหลักการของความพอใจ โดยในหนังสือเล่มนี้เขาได้ขยายทฤษฎีไปไกลกว่าแรงกระตุ้นที่มีความสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาผลกระทบทางจิตที่มีต่อแรงกระตุ้นในเรื่องของความตายของมนุษย์ ซึ่งเขาได้นิยามเอาไว้ว่า "เป็นแรงกระตุ้นที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพื่อการฟื้นฟูสถานะแต่เก่าก่อนของสิ่งต่างๆ"

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของฟรอยด์ที่มีการโต้แย้งกันมากที่สุด และมีคำถามสำคัญตามมาจนก่อให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสำนักพิมพ์สมิตหยิบขึ้นมาจัดพิมพ์เพื่อให้เห็นอีกแง่มุมของแนวคิดของฟรอยด์ที่ทำให้เขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแนวจิตวิเคราะห์

สำนักพิมพ์สมิตข้อมูลเพิ่มเติม : เหนือหลักการของความพอใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เหนือหลักการของความพอใจ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว