เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 1

ติวเข้มก่อนสอบ ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ GRAMMAR SPEAKING AND READING
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่นฟิตสอบ ซื้อหนังสือ หมวดคู่มือ 2 เล่ม ลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

109.00 บาท

103.55 บาท

"คุณประหยัดไป 5.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 1

เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 1

เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 1 เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คําศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน และการอ่านเนื้อเรื่อง คณะผู้จัดทําได้วางเนื้อหาให้ครอบคลุมตามแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ และแบบเรียนอื่นๆ ซึ่งเหมาะสมสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งในแต่ละบทเรียนยังสอดแทรกแบบฝึกหัด และแบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมด้วยแนวข้อสอบ NT และ O-NET การทําแบบทดสอบด้วยตนเอง จะเป็นการประเมินผลการเรียนว่าในแต่ละบทนั้นผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ดีเพียงใด ซึ่งนักเรียนที่ได้ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอจะทําให้การเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาได้เป็นอย่างดี อันจะส่งเสริมให้ผลการเรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น

เทพฤทธิ์ ยอดใส และคณะ


สารบัญ : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 1

  • Lesson 1 Articles
  • Lesson 2 Nouns
  • Lesson 3 Pronoun
  • Lesson 4 Two Objects
  • Lesson 5 Possessive Form
  • Lesson 6 การใช้ s และการใช้ of
  • Lesson 7 Adjective
  • Lesson 8 Adverbs


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว