แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

แนวข้อสอบเล่มนี้มีความยากในระดับใกล้เคียงกับข้อสอบจริงและข้อสอบเก่าที่ UPDATE ถึงปีล่าสุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเตรียมพร้อมก่อนสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

239.00 บาท

227.05 บาท

"คุณประหยัดไป 11.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

การสอบ PAT 1 หรือการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์นั้น เป็นการสอบที่สําคัญและได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นการสอบที่ยากมากๆ เนื่องด้วยข้อสอบ 1 ข้อ ต้องใช้แนวทาง หลักการ สูตร รวมถึงแต่ละเนื้อหาที่เรียนมา มาแก้ไขโจทย์ให้ถูกต้อง แนวข้อสอบเล่มนี้จึงได้รวมแนวข้อสอบที่ต้องใช้สอบเอาไว้อย่างครบถ้วนในทุกหัวข้อที่ต้องเรียน

1. แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ 2. แนวข้อสอบเซต 3. แนวข้อสอบระบบจํานวนจริง 4. แนวข้อสอบความสัมพันธ์และฟังก์ชันตรีโกณ 5. แนวข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติ 6. แนวข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ 7. แนวข้อสอบฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 8. แนวข้อสอบเมทริกซ์ 9. แนวข้อสอบเวกเตอร์ 10. แนวข้อสอบจํานวนเชิงซ้อน 11. แนวข้อสอบกําหนดการเชิงเส้น 12. แนวข้อสอบลําดับและอนุกรม 13. แนวข้อสอบแคลคูลัสเบื้องต้น 14. แนวข้อสอบการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 15. แนวข้อสอบความน่าจะเป็น 16. แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 17. แนวข้อสอบการแจกแจงปกติ 18. แนวข้อสอบความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนวิเคราะห์ออกมาจากข้อสอบจริงที่ออกสอบบ่อยในสนามสอบในแต่ละปี ผ่านการเรียบเรียงมาเป็นแนวข้อสอบที่จะทําให้สอบได้คะแนนสูง


คำนำ : แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

ต้นตอของปัญหาในการสอบ PAT 1 ไม่ผ่าน อันเป็นปัญหาของนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้สอบไม่ได้ หรือได้คะแนนในการสอบ PAT 1 น้อยมาก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นมีอยู่ 2 ประการ 1. ความยากของวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น ม.ปลาย ซึ่งเป็นวิชาที่ยากมากๆ น้อยคนที่จะชอบ น้อยคนที่จะมีคะแนนเก็บวิชาคณิตในระดับสูงๆ 2. เนื้อหาที่ต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจนั้นมีมาก รวมถึงสูตรและหลักการคํานวณต่างๆ ที่ต้องจํา หรือต้องรู้หลักรู้แนวทางให้ได้นั้น ดูเหมือนกระจัดกระจายเหลือเกิน

ดังนั้น ทางคณาจารย์ผู้จัดทําซึ่งทราบปัญหาดังกล่าว จึงจัดทําหนังสือแนวข้อสอบเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจในวิชาคณิตที่ต้องใช้ในการสอบ PAT 1 ได้ทั้งอย่าง “ครอบคลุม” และ “เน้นๆ” ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสรรพความรู้ที่เต็มใจให้อย่างหมดเปลือก ภายใต้การวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่อิงกับแนวข้อสอบจริงที่ออกบ่อยที่สุด ในทุกๆ ปี มาเป็นหนังสือเล่มนี้ ที่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบได้อย่างสมหวัง

ครูอาร์ตติวเตอร์และทีมงานวิชาการ


สารบัญ : แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

  • ชุดที่ 1
  • เฉลย ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • เฉลย ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • เฉลย ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • เฉลย ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • เฉลย ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • เฉลย ชุดที่ 6


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

การสอบ PAT 1 อันเป็นการสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลายนั้น ขึ้นชื่อว่าเป็นการสอบที่ยากเป็นอันดับต้นๆ ของการสอบ PAT เนื่องจากคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่ยาก และมีรายละเอียดในเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจ รวมถึงการจดจําสูตรต่างๆ เป็นจํานวนมาก ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายมีความกลัวในข้อสอบ และไม่มั่นใจในการสอบว่าจะสอบผ่านหรือไม่

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางสํานักพิมพ์จึงได้ร่วมกับคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการเก็งข้อสอบ PAT 1 จัดทําแนวข้อสอบคุณภาพเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่ได้ทําแนวข้อสอบที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ มั่นใจได้ในเนื้อหา สูตร วิธีลัด แนวทางการคิด การคํานวณ ที่ปรากฏอยู่ทั้งเล่ม สามารถทําให้การสอบ PAT 1 เป็นการสอบที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป

นักรบ พิมพ์ขาว บรรณาธิการสำนักพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100% ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว