ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2

สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท ภาพประกอบช่วยให้จำง่าย เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
จำนวน :

1

75.00 บาท

71.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2

ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษาสําหรับเด็กวัยเริ่มต้นและการศึกษาระดับประถม ซึ่งนับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษา สํานักพิมพ์ไอคิว พลัส ได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาภาษาอังกฤษ ในระดับขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําหนังสือ “ติวอังกฤษสําหรับ ป.2” เล่มนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกอ่านทบทวน และทําแบบฝึกหัดบ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน เข้าใจ และสามารถจดจําได้ รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ทั้งการใช้ประโยคไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน คําศัพท์ต่างๆ รวมทั้งแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยที่หลากหลายไว้ในเล่มเดียวกัน เหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2 เพื่อใช้ทบทวนเนื้อหาในบทต่างๆ เสริมการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้ คุณครูยังสามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้อีกด้วย

คณะผู้จัดทำ ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส


สารบัญ : ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2

  • Lesson 1 The Alphabets (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
  • Lesson 2 Greeting (กล่าวทักทาย)
  • Lesson 3 Nouns (คำนาม)
  • Lesson 4 Pronouns (คำสรรพนาม)
  • Lesson 5 My Room (ห้องของฉัน)
  • Lesson 6 How many? (จำนวนเท่าไร)
  • Lesson 7 Where is the cat? (เจ้าเหมียวอยู่ไหน)
  • Lesson 8 The Numbers 1-20 (เลข 1-20)
  • Lesson 9 What time is it? (กี่โมงแล้ว)

เนื้อหาปกหลัง : ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2

หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับ ป.2 ที่ย่อเนื้อหาสำคัญ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และมีภาพประกอบ ช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวน และเฉลยท้ายเล่มข้อมูลเพิ่มเติม : ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว