แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3

ตรงตามมาตรฐานของ สสวท. หลักสูตรสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

185.00 บาท

175.75 บาท

"คุณประหยัดไป 9.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3

แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องฝึกคิดและทำแบบฝึดหัดมากๆ จึงจะเข้าใจ และถ้าหากได้ฝึกบ่อยๆ ก็จะช่วยให้คิดเลขได้เร็วขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เหมาะสำหรับให้นักเรียนนำไปทำแบบฝึกหัดเสริมที่บ้าน หรือใช้เรียนที่โรงเรียนก็ได้ นอกจากนี้ยังมีเฉลยแยกเล่มเพื่อให้ครู หรือผู้ปกครองเก็บไว้ใช้ตรวจในภายหลังได้


คำนำ : แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3

จริงๆ แล้วพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก หากฝึกฝนบ่อยๆ ให้เด็กได้หัดคำนวณจากโจทย์รูปแบบต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และถ้าเด็กๆ มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อยแล้ว เมื่อพบเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต เด็กๆ จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทักษะมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการคิดคำนวณให้เกิดความแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กๆ ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป

ธีรวัฒน์ ฐิติทวีกิจ, สุธาสินี เถามานกูล


สารบัญ : แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3

  • บทที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000
  • บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
  • บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
  • บทที่ 4 การวัดความยาว
  • บทที่ 5 เวลา
  • บทที่ 6 การชั่ง การตวง
  • บทที่ 7 การคูณ
  • บทที่ 8 การหาร


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องฝึกคิดและทำแบบฝึกหัดมากๆ จึงจะเข้าใจ และถ้าหากได้ฝึกคิดบ่อยๆ ก็จะช่วยให้คิดเลขได้เร็วขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เหมาะสำหรับให้นักเรียนนำไปทำแบบฝึกหัดเสริมที่บ้าน หรือใช้เรียนที่โรงเรียนก็ได้ นอกจากนี้ยังมีเฉลยแยกเล่ม เพื่อให้ครู หรือผู้ปกครองเก็บไว้ใช้ตรวจในภายหลังได้

อนรรฆนงค์ คุณมณีข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว