ความฝัน : On Dreams

ซิกมันด์ ฟรอยด์ พิจารณาว่าผลกระทบของความฝันก็เหมือนกลไก ในการกระชับบทบาทชีวิตและทําให้บทบาทชีวิตเคลื่อนที่ต่อไปได้
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ความฝัน : On Dreams

ความฝัน : On Dreams

"ความฝัน" เป็นอีกเล่มหนึ่งที่สำนักพิมพ์สมิตนำงานเขียนของซิกมันด์ ฟรอยด์มานำเสนอต่อท่านผู้อ่านต่อจากเรื่อง "อิดและอีโก้" เพราะเรื่อง "ความฝัน" ก็เป็นงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งของฟรอยด์ที่เขียนเพื่ออธิบายความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ที่แม้จะรับรู้จากความฝันก็มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในช่วงปกติ แต่การตีความว่าความฝันเกี่ยวพันกับชีวิตปกติอย่างไรนั้น ฟรอยด์ได้อธิบายไว้ในหลายแง่มุม พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทำให้การเข้าใจความฝันได้ก็สามารถสืบค้นกลับไปถึงต้นตอของความรู้สึกของผู้ฝันได้

สำนักพิมพ์สมิต


สารบัญ : ความฝัน : On Dreams

  • บทที่ ๑ ความแตกต่างของความฝันในแง่มุมของวิทยาศาสตร์และในแง่มุมของความฝันที่นิยมทั่วไป
  • บทที่ ๒ ความฝันมีความหมาย การวิเคราะห์ความฝัน เนื้อหาสาระสำคัญของความฝันทั้งที่เปิดเผยและแอบแฝง
  • บทที่ ๓ ความฝันในฐานะการตระหนักรู้ของความปรารถนาที่ยังไม่ได้เติมเต็ม รูปแบบความฝันของทารก
  • บทที่ ๔ กลไกของความฝัน การรวมตัว บทบาทชีวิต
  • บทที่ ๕ กลไกของความฝัน การทดแทนและการแปลความหมายทางจิตวิญญาณ
  • บทที่ ๖ กลไกของความฝัน อีโก้ในความฝัน
  • บทที่ ๗ กลไกของความฝัน เกี่ยวกับความเข้าใจ
  • บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของความฝันกับกระบวนการของจิตใต้สำนึกอื่นๆ ความเก็บกด

เนื้อหาปกหลัง : ความฝัน : On Dreams

ในบรรดาหนังสือชุดแรกๆ ที่ซิกมันด์ ฟรอยด์ ได้อุทิศให้แก่นักจิตศาสตร์และนักวิเคราะห์ทางจิตก็คือ “การแปลความหมายของความฝัน” (The Interpretation of Dreams) ซึ่งได้ตีพิมพ์ขึ้นในปี 1920 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา แม้ตัวฟรอยด์เองก็ยังมองเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม เขาตระหนักดีว่ามันเป็นหนังสือที่ยาวและอ่านเข้าใจยาก เขาจึงทําการปรับปรุงให้เป็นหนังสือย่อส่วนที่มีเนื้อความกระชับมากขึ้น และสามารถเข้าถึงแนวความคิดของเขาในเรื่องของการแปลความฝัน ซึ่งนั่นก็คือหนังสือที่เล่มนี้ หลังจากทําการย่อส่วนจนหนังสือมีความกระชับแล้ว ผู้อ่านและนักศึกษาในหลายๆ รุ่นต่างก็หันมาให้ความสนใจหนังสือเล่มนี้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าถึงทฤษฎีความฝันของฟรอยด์ และดัดแปลงความฝันที่บิดเบี้ยวของตนให้มีทิศทางที่ดีขึ้น

ซิกมันด์ ฟรอยด์ได้บรรยายวิธีการที่ความฝันสามารถแสดงตัวตนได้จากกิจวัตรหรือความคิดที่มีอิทธิพลในวันก่อน เขาพิจารณาว่าผลกระทบของความฝันก็เหมือนกลไก ในการกระชับบทบาทชีวิตและทําให้บทบาทชีวิตเคลื่อนที่ต่อไปได้ ซึ่งทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์นี้ ได้รับการมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ในหมู่คนทั่วไปข้อมูลเพิ่มเติม : ความฝัน : On Dreams

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความฝัน : On Dreams ดูทั้งหมด >

777.00

738.15 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว