สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตระหนักเข้าใจ วางแผน และเป็นคู่มือให้ลงมือปฏิบัติเพื่อการสืบทอดที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

280.00 บาท

238.00 บาท

"คุณประหยัดไป 42.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

ธุรกิจครอบครัวมีบทบาทสําคัญต่อวงการธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของไทยมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 75% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย คือ ธุรกิจครอบครัว อันแสดงถึงความเข้มแข็งและความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวเหล่านี้ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผมมีโอกาสเขียนคํานิยมให้หนังสือเรื่อง “การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน” เขียนโดย ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรพิพัฒนพงศ์ โดยผมได้เริ่มคํานิยมว่า “คุณกิติพงศ์ฯ เป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ มีประสบการณ์ในการศึกษาและให้คําแนะนําในประเด็นธุรกิจหลากหลายด้านมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นเมื่อมาเขียนหนังสือในเรื่องการสร้างธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน คุณกิติพงศ์ จึงสามารถอธิบาย วิเคราะห์ ให้ข้อคิดและคําแนะนําที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อการสร้างความเข้าใจและการนําไปใช้ประโยชน์...” การที่แปดปีต่อมาคุณกิติพงศ์ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือเดิมมากมาย จึงทําให้หนังสือฉบับพิมพ์ขึ้นใหม่ครั้งนี้ (โดยใช้ชื่อว่า “สูตรสําเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน”) เป็นหนังสือที่น่าอ่านและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยยังคงคุณค่าของการนำเสนอทั้งกรอบทฤษฎีและกรณีตัวอย่างจากในประเทศไทย และจากต่างประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรม และนำเสนอประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวในขอบเขตที่กว้างขวาง ครอบถ้วนและมองการณ์ไกล

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (คำนิยม)


สารบัญ : สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

  • ส่วนที่ 1 โครงสร้างปัญหาและแนวทางแก้ไขของธุรกิจครอบครัว
  • ส่วนที่ 2 6C - สูตรสำเร็จความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย
  • ส่วนที่ 3 การวางแผนกับกฎหมาย
  • ส่วนที่ 4 กรณีศึกษา

เนื้อหาปกหลัง : สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

"หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเล่มนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตระหนักเข้าใจ วางแผน และเป็นคู่มือให้ลงมือปฏิบัติเพื่อการสืบทอดที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย" - ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ข้อมูลเพิ่มเติม : สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว