PASSIVE VOICE + TENSE ฉบับสมบูรณ์

อธิบายเรื่อง passive voice ที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเรียนรู้ไปคู่กับ tense
จำนวน :

1

230.00 บาท

218.50 บาท

"คุณประหยัดไป 11.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : PASSIVE VOICE + TENSE ฉบับสมบูรณ์

PASSIVE VOICE + TENSE ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายให้ผู้อ่านเห็นภาพ และเข้าใจหลักการใช้งานของแต่ละ tense นอกจากนี้หนังสือ Passive Voice + Tense ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ยังอธิบายเรื่อง passive voice ที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเรียนรู้ไปคู่กับ tense

ทั้งคำอธิบาย ตัวอย่าง และภาพประกอบจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่อง tense และ passive voice ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และผู้อ่านยังสามารถสแกน QR Code แบบฝึกหัดทบทวนความรู้จำนวน 2,000 ข้อที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนจนคุ้นชิน ฝึกบ่อยๆ ใช้บ่อยๆ รับประกันว่าทักษะภาษาอังกฤษจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

กองบรรณาธิการ


สารบัญ : PASSIVE VOICE + TENSE ฉบับสมบูรณ์

  • กริยาหลักและกริยาช่วย
  • การผันกริยาในภาษาอังกฤษ
  • Be, Have, Do และ Modal Verbs
  • Tense
  • Present Simple Tense
  • Present Continuous Tense
  • Present Perfect Tense
  • Present Perfect Continuous Tense
  • Past Simple Tense
  • Past Continuous Tense
  • Past Perfect Tense
  • past Perfect Continuous Tense

เนื้อหาปกหลัง : PASSIVE VOICE + TENSE ฉบับสมบูรณ์

Tense นับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในบรรดาไวยากรณ์อังกฤษทั้งหมด เพราะภาษาไทยเราไม่มีเรื่องของกาลเวลาเหมือนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีตั้ง 12 Tense ในหนังสือเล่มนี้จึงเลือกที่จะหยิบยกแต่ Tense มาพูดถึงพร้อมตัวอย่าง การนำไปใช้งานจริง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม : PASSIVE VOICE + TENSE ฉบับสมบูรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : PASSIVE VOICE + TENSE ฉบับสมบูรณ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว