คณิตคิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาคณิตฯ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ สรุปเนื้อหา ครอบคลุม ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่ายๆ สไตล์คณิตคิดกล้วยๆ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

139.00 บาท

132.05 บาท

"คุณประหยัดไป 6.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตคิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1


รายละเอียด : คณิตคิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

คณิตคิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโน่ไปทั้งหมด ก็เหมือนเล่นเกมถ้าด่านแรกผ่านไม่ได้ ด่านถัดๆ ไปก็ไม่มีทางเป็นไปได้ สุดท้ายแล้วเด็กๆ ก็จะกลายเป็นไม่ชอบ คณิตศาสตร์ไปเลย ผู้เขียนจึงจัดทํา คณิตคิดกล้วยๆ ป.1 เล่ม 1 ขึ้นโดยยึดหลักอธิบายง่ายๆ ให้เด็กเข้าใจ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ รวมไปถึงการจัดลําดับความคิดให้เป็นลําดับขั้นตอน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การที่เด็ก ๆ อ่านหนังสือแล้วเข้าใจง่าย จะทําให้เด็กเปิดใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเด็กเปิดใจแล้วก็จะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีกับคณิตศาสตร์ เพราะการทําในสิ่งที่ชอบ ทําในสิ่งที่รัก ย่อมทําให้ผลออกมาดีเสมอ

พิพัฒน์ อัศวโชคไพศาล (P’นัท)


สารบัญ : คณิตคิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

  • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  • บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
  • บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
  • บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
  • บทที่ 5 การบวก การลบ จำนวนนับไม่เกิน 20
  • บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
  • บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว