Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5

ฝึกฝนอย่างสนุกทุกวัน เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
จำนวน :

1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5

Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5

ปัจจุบันวิชาภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และการนำไปใช้ในอนาคตทั้งการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา, มหาวิทยาลัย หรือในการทำงาน โดยต้องอาศัยเวลาและพื้นฐานการเรียนรู้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอต่อผู้เรียน ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดทำหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน

หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเล่มนี้ เรามุ่งเน้นเรื่องความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง พร้อมแบบฝึกหัดที่สอดแทรกรูปภาพประกอบ ที่จะทำให้ผู้อ่านโดยเฉพาะนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เข้าใจง่าย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากความรู้พื้นฐานที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาด้วยตนเอง และฝึกฝนจากการทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้

รมิตา เนตรสุวรรณ


สารบัญ : Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5

  • Part 1 Revision
  • Part 2 Nouns
  • Part 3 Pronouns
  • Part 4 Possessive forms
  • Part 5 Quantifiers
  • Part 6 Helping Verbs
  • Part 7 Punctuation
  • Part 8 Question Words

เนื้อหาปกหลัง : Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5

การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สร้างความได้เปรียบให้แก่บุคคลผู้นั้น เพราะสามารถใช้เพื่อสื่อสาร, ศึกษา และสร้างโอกาสอย่างมากมาย ทั้งในโลกแห่งการเรียน, การทํางาน และการใช้ชีวิต ซึ่งทักษะภาษาอังกฤษที่ดีควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน

หนังสือแบบฝึกเข้มข้นในชุด “Hello English World” ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เป็นขั้นเป็นตอน มีหัวข้อความรู้และแบบฝึกที่สนุกสนาน ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย จึงสามารถฝึกฝนได้ทุกวัน นําไปใช้งานได้ทั้งในชีวิตจริง, การเรียนและการสอบในห้องเรียนรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5

วิชาภาษาอังกฤษนอกจากจะต้องจดจำคำศัพท์ได้แล้ว ยังมีทักษะด้านอื่นที่ควรฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ การทำแบบฝึกหัดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษมีรูปแบบไวยากรณ์และการเขียนที่แตกต่างจากภาษาไทย การใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์เล็ก การใช้เครื่องหมายวรรคตอน รวมไปถึงประโยคที่ต้องลงท้ายด้วย . (full stop) และการใช้คำที่บอกปริมาณ เป็นต้น

หากน้องๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในหนังสือชุด Hello English World เป็นประจำ จะช่วยทบทวนเนื้อหาในการเรียน ส่งผลให้น้องๆ มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น เป็นการฝึกฝนความคุ้นเคยและไม่ตื่นเต้นในการสอบสนามจริง

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม : Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Hello English World P5 : Practice workbook สำหรับ ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว