การสอบบัญชี

ตำราการสอบบัญชีเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการสอบบัญชีตั้งแต่บทแรก เข้าใจการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบจนบทสุดท้าย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การสอบบัญชี

การสอบบัญชี

ผู้เขียนได้จัดพิมพ์ตํารา “การสอบบัญชี” ครั้งที่ 2 ขึ้น เนื่องจากตํารา “การสอบบัญชี” พิมพ์ครั้งที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาและแบบฟอร์มให้ทันสมัย ตําราเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาการสอบบัญชีและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในศาสตร์ของการสอบบัญชีอย่างแท้จริง และสามารถนําไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสอบบัญชีแบบบูรณาการสําหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่สนใจศึกษา

ผู้เขียนได้เรียบเรียงตําราเล่มนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในวิชาชีพสอบบัญชี โดยเรียบเรียงจากขั้นตอนในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และอ้างอิงถึงมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นปัจจุบัน จุดเด่นของตําราเล่มนี้คือผู้อ่านสามารถเข้าใจภาพรวมของวิชาชีพสอบบัญชีและกระบวนการสอบบัญชีในบทแรก ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของการตรวจสอบในแต่ละบท นอกจากนี้ ในแต่ละบทจะมีการสรุปประเด็นสําคัญ พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการสอบบัญชีทั้งหมดตั้งแต่การพิจารณารับงานสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ และการสรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

สมพงษ์ พรอุปถัมภ์


สารบัญ : การสอบบัญชี

  • บทที่ 1 ภาพรวมของวิชาชีพสอบบัญชี
  • บทที่ 2 จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
  • บทที่ 3 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน Audit Planning
  • บทที่ 4 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
  • บทที่ 5 การระบุและประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
  • บทที่ 6 หลักฐานการสอบบัญชี
  • บทที่ 7 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
  • บทที่ 8 การทดสอบการควบคุม วงจรรายได้ การตรวจสอบเนื้อหาสาระรายได้และลูกหนี้การค้า

เนื้อหาปกหลัง : การสอบบัญชี

ตำราการสอบบัญชีเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการสอบบัญชีตั้งแต่บทแรก เข้าใจการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบจนบทสุดท้าย เข้าถึงการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในหลากหลายกรณี และเรียนรู้การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันข้อมูลเพิ่มเติม : การสอบบัญชี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การสอบบัญชี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว