ประติมากรรมปูนปั้นความงามศาสตร์และศิลป์ (ฉบับสุดคุ้ม)

รวบรวมความรู้เชิงวิชาการในงานประติมากรรมปูนปั้น และศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง จากหนังสือตำราหลายเล่มที่มีประโยชน์ นำเสนอด้วยภาพประกอบที่สวยงาม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

140.00 บาท

133.00 บาท

"คุณประหยัดไป 7.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ประติมากรรมปูนปั้นความงามศาสตร์และศิลป์ (ฉบับสุดคุ้ม)


รายละเอียด : ประติมากรรมปูนปั้นความงามศาสตร์และศิลป์ (ฉบับสุดคุ้ม)

ประติมากรรมปูนปั้นความงามศาสตร์และศิลป์ (ฉบับสุดคุ้ม)

ประติมากรรมปูนปั้น เป็นหนึ่งในศิลปกรรมที่มีสุนทรียภาพของความงามมีมิติที่สมบูรณ์ ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ขององค์ประกอบต่างๆ ทั้งลวดลาย รูปทรง แสงเงา ที่สามารถแสดงออกได้ทั้งความแข็งแกร่งและมีลีลาอันพริ้วไหว ประติมากรรมปูนปั้นจึงเป็นความงามแห่งศาสตร์และศิลป์ ที่ก่อให้เกิดความประทับใจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม "ศาสตร์" เป็นความรู้ที่มีการศึกษา มีกระบวนการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระเบียบวิธี ส่วน "ศิลป์" เป็นศิลปะที่มีความงามและสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ มีคุณค่าในการแสดงออกทางอารมณ์ จากอดีตกาลสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ประติมากรรมปูนปั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสด้วยตา รับรู้ด้วยใจ ปรากฏเป็นหลักฐานราวพุทธศตวรรษที่ 12 ตั้งแต่สมัยทวารวดี สืบเนื่องมาสมัยศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ เป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่ถ่ายทอดโดยช่างพื้นบ้าน อันเกิดจากแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา แสดงถึงการสร้างสรรค์และภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของโบราณวัตถุและลวดลายที่ปรากฏตามแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งการประดับตกแต่งเป็นส่วนประกอบของศาสนสถานต่างๆ ถึงแม้จะมีการบูรณะและอนุรักษ์ตามกระบวนการทางศิลปะ แต่ความงดงามของประติมากรรมปูนปั้นนั้น ย่อมทรุดโทรมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

ดังนั้น การจัดทำหนังสือเล่มนี้ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานประติมากรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยการรวบรวมความรู้เชิงวิชาการในงานประติมากรรมปูนปั้น และศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง จากหนังสือตำราหลายเล่มที่มีประโยชน์ และนำเสนอด้วยภาพประกอบที่สวยงาม นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้สัมผัสความงามของประติมากรรมปูนปั้นจากโบราณสถานต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงที่มา ลักษณะ รูปแบบ ประติมากรรมในแต่ละยุคสมัย รวมไปถึงการรวบรวมสูตรปูนปั้นและการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานสร้างสรรค์งานประติมากรรม เพื่อสานต่อแนวคิดในการเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในศาสตร์แขนงนี้

จงดี จนางคะกาญจน์


สารบัญ : ประติมากรรมปูนปั้นความงามศาสตร์และศิลป์ (ฉบับสุดคุ้ม)

  • บทที่ 1 ประติมากรรมไทย : ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า
  • บทที่ 2 ปูนปั้น : คุณค่าความงามแห่งศาสตร์และศิลป์
  • บทที่ 3 รูปแบบและเอกลักษณ์ของประติมากรรมปูนปั้นในประเทศไทย
  • บทที่ 4 ผู้รังสรรค์สืบสานงานศิลปะปูนปั้น
  • บทที่ 5 พัฒนาการงานปูนปั้น จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว