สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae)

หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลและคำตอบบางประการ ของคนเมืองสายบุรี รวบรวมและเรียบเรียงมานำเสนอในรูปแบบที่เขียนกระชับ เน้นรูปภาพ...
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Why Reading is so cool อ่านให้รู้... คูลกว่าใคร
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

320.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 48.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae)

สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae)

หนังสือ สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae) เล่มนี้ เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานสายบุรีลูกเกอร์นำโดยคุณอานัส พงค์ประเสริฐ กับศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (แผนงาน นพม.) ที่มีความต้องการนำเสนอภาพเมืองสายบุรี อันเป็นตัวอย่างของเมืองที่กำลังได้รับการฟื้นฟู ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองหนึ่ง มีวัฒนธรรมมลายูที่เข้มแข็ง แต่ก็พบว่ามีผู้อยู่อาศัยหลากหลายชาติพันธุ์อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานแต่อดีตกาล และวันนี้กลับมาเป็นเมืองที่มีสีสัน ดึงดูดความสนใจคนรุ่นใหม่

อะไรเป็นสาเหตุให้หลายคนต้องการรู้จัก ต้องการสัมผัส และต้องการเรียนรู้จากเมืองสายบุรี หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลและคำตอบบางประการ ที่ได้จากบันทึก งานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด แผนที่ทางภูมิศาสตร์ เรื่องเล่าและบทสัมภาษณ์ที่แสดงถึงสำนึกแห่งสถานที่ (Sense of Place) และสำนึกแห่งจิตวิญญาณ (Sense of Spirits) ของคนเมืองสายบุรี รวบรวมและเรียบเรียงมานำเสนอในรูปแบบที่เขียนกระชับ เน้นรูปภาพ เพื่อให้ผู้อ่านมีจินตนาการต่อวิถีชีวิตของผู้คนเมืองสายบุรีทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของภาคประชาสังคมในพื้นที่ในนามของกลุ่มสายบุรีลูกเกอร์ มานำเสนอด้วย

ยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ


สารบัญ : สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae)

  • เมืองสายบุรี...น่าสัมผัส เรียนรู้
  • ประวัติเมืองสายบุรี
  • ชีวิตคนเมืองสายบุรี
  • วันวาน ณ สายบุรี
  • ปัญญาชนคนสำคัญสายบุรี
  • เริงร่ายไปกับ Saiburi Looker
  • บทเรียนจากเมืองสายบุรี กับ Placemaking

เนื้อหาปกหลัง : สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae)

...ดึงพลังทางบวกกลับมาฟื้นฟูเมืองสายบุรี โดยไม่ติดกรอบคิดในระบบ ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับภายนอก ใช้ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ครุ่นคิดทำงานอย่างประณีต ฟื้นฟูจิตใจคนเมืองสาย คลี่คลายความหวาดระแวง เปิดพื้นที่ทางความคิด รื้อฟื้นความทรงจำอันงดงาม ใช้ประวัติศาสตร์และศิลปะเชื่อมร้อยผู้คน ใช้เทคโนโลยี Social Media สร้างการสื่อสารกับคนนอก ก่อเกิดเป็นสำนึกแห่งสถานที่ และสำนึกแห่งจิตวิญญาณ...



ข้อมูลเพิ่มเติม : สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สัมผัสเมือง...สายบุรี (Waso Telubae) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว