เอนกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ

เอนกทรรศน์ สรุปความเข้าใจสังคมไทยของศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสนอเส้นทางอนาคตที่เป็นไปได้ของสังคมไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เอนกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ

เอนกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ

เมื่อยุคนี้กลายเป็นยุคของสังคมดิจิทัล การรับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่ผ่านการเสพสื่อทางออนไลน์เป็นสําคัญ ติดตามข่าวสารที่มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย และด้วยสังคมที่เปิดกว้าง มีเรื่องราวมากมายให้ชวนศึกษาติดตาม เรียนรู้ แต่ความสนใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นกลับให้เวลาน้อยลง ในแง่ผู้เขียนงานหรือผู้นําเสนอเนื้อหา ก็จะต้องสื่อด้วยสาระกระชับ สั้น ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที สนุก มีความว่องไวและต่อเนื่อง จึงจะเป็นที่สนใจและมีแฟนคลับคอยติดตามอ่าน สารนั้นก็จะทรงพลัง

เอนกทรรศน์ จึงเป็นผลผลิตที่นักวิชาการอย่างศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ใช้โอกาสของยุคสังคมออนไลน์นี้ ดังที่กล่าวข้างต้น โดยใช้เฟซบุ๊กเพจเป็นที่บันทึกความคิด ข้อสังเกต แง่คิด มุมมอง จากประสบการณ์ การสอน การบรรยาย การเดินทาง การพบเห็น การพบปะพูดคุย ทั้งในต่างแดนและต่างถิ่น อีกทั้งยังเป็นการบันทึกบทเรียนและข้อสรุปที่ได้จากการทบทวนย้อนคิดในทุกจังหวะก้าวของชีวิต อันกอปรด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา ผู้นํา ร้อยเรียงเชื่อมโยงกันตั้งแต่บุคคล ชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ ต่างประเทศ และโลก อย่างมีอรรถรส เสมือนพูดคุยอยู่กับผู้อ่าน

เหนือสิ่งอื่นใด เนื้อหานี้ไม่ใช่ข้อมูล ไม่ใช่เพียงเป็นความรู้ถ่ายทอดให้ผู้อ่าน กลับยังแฝงด้วยปัญญาที่ผ่านการตกผลึกทางความคิด ที่สามารถช่วยชี้นําให้ผู้อ่านในฐานะบุคคลมีแนวคิดและแบบอย่างในการดําเนินชีวิต การมีมุมมองต่อสังคม การมองเชิงบวก การเห็นโอกาสมากกว่าเห็นปัญหา การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ อีกด้านหนึ่ง ยังสามารถช่วยชี้แนะให้ผู้อ่านใน ฐานะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกลไกภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม ได้เห็นทางเลือกในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ติดกรอบหรือตามกระแสนิยม จนละเลยภูมิปัญญาและความคิดดั้งเดิมของบรรพชน และอารยธรรม แบบตะวันออกที่สั่งสมกันมายาวนาน จึงกลายเป็นพลังทางปัญญาที่เสริมสร้างวิถีคิด กําลังใจ ความหวัง ให้กับผู้คนในสังคมไทยได้มีทางเลือก

ยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ


สารบัญ : เอนกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ

  • บทที่ 1 รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  • บทที่ 2 ภูมิใจในแผ่นดินไทย
  • บทที่ 3 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยของผม
  • บทที่ 4 บูรพาภิวัตน์และโลกที่เปลี่ยนไป
  • บทที่ 5 ท่องในต่างแดน
  • บทที่ 6 หลั่นล้าอีโคโนมี
  • บทที่ 7 มองโลก มองไทย เพื่ออนาคตไทย

เนื้อหาปกหลัง : เอนกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ

หนังสือ "เอนกทรรศน์" สรุปความเข้าใจสังคมไทยของศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสนอเส้นทางอนาคตที่พึงปรารถนาและเป็นไปได้ของสังคมไทย... ท่านอาจารย์กับหนังสือว่าด้วยระบบสังคมไทย ที่ท่านเขียนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ท่านอาจารย์เชื่อ และดำเนินชีวิตอย่างที่ท่านเขียน และมีความจริงใจในข้อเสนอ เส้นทางการพัฒนาสังคมไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภาข้อมูลเพิ่มเติม : เอนกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เอนกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว