ราชาธิปไตย

ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์และสังคม - การเมืองไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ราชาธิปไตย

ราชาธิปไตย

ตลอดช่วงหนึ่งปีแห่งความอาดูรในสังคมไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของพสกนิกรทั้งประเทศ พสกนิกรไทยในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับบุคคล ต่างล้วนสมัครสมานสามัคคี แปรความโศกเศร้าให้เป็นพลัง ให้เป็นโอกาสของการพัฒนาประเทศ ดําเนินรอยตามพระยุคลบาทและแนวพระราชดําริ ตลอดจนพระจริยาวัตรของพระองค์ ที่มีการเทิดพระเกียรติไว้ว่าเป็น “ศาสตร์พระราชา”

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เสนอมุมมองใหม่ต่อพระราชกรณียกิจและผลแห่งการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยใช้กรอบวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลก สังคมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ควบคู่กับการมองด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ช่วยขยายกรอบความคิดและทําให้คนไทยมองเห็นและเข้าใจในคุณูปการของพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นภัยคุกคามต่างๆ เกิดสันติสุข มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาวะตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน อีกทั้งช่วยให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์และเกิดความภาคภูมิใจ ตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงดํารงอยู่เป็นเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

ยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ


สารบัญ : ราชาธิปไตย

  • โลกที่เปลี่ยนไปตลอดรัชกาลที่ 9
  • สุขภาวะของประชาชนเมื่อต้นรัชกาลที่ 9 รู้ไหม จำได้ไหม
  • 70 ปี รัชกาลที่ 9 70 ปี แห่งสันติภาพและความรุ่งโรจน์ของไทย
  • คุณภาพของคนไทย เป็นยังไงแน่ แง่คิดจากงานพระบรมศพ
  • สร้างคุณภาพใหม่บนรากเหง้าที่ยิ่งใหญ่
  • ราชาธิปไตย
  • 28 กรกฎาคม 2560 เฉลิมพระชนมพรรษาปีแรกในรัชกาลที่ 10
  • เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญไทย
  • ทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่ของไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : ราชาธิปไตย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ราชาธิปไตย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว