เมือง-กิน-คน

แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

240.00 บาท

204.00 บาท

"คุณประหยัดไป 36.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เมือง-กิน-คน

เมือง-กิน-คน

ประเทศไทยพัฒนามาถึงวันนี้จนทําให้หลายคนรู้สึกได้ว่าชนบทและเมืองแทบใกล้ชิดกันมาก การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองสะดวกขึ้น เมืองมีจํานวนมากขึ้น และขยายตัวมากด้วย ในแง่หนึ่ง ความเป็นเมืองไม่ใช่เพียงเป็นพื้นที่ หากแต่อยู่ที่วิถีชีวิตของผู้คน ในความหมายเช่นนี้ ท่ามกลางชนบทก็ยังมีเมือง จึงกล่าวได้ว่า เวลานี้เราอยู่ในยุคสมัยของความเป็นเมืองแล้ว เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เมืองคือความสะดวกสบาย ความเจริญ การมีบริการที่ก้าวหน้า เหนือสิ่งอื่นใด เมืองคือโอกาสทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจ และการมีงานทํา และเมืองยังเป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาและพลังที่สร้างสรรค์ จนมีการกล่าวว่า เมืองคือการสืบทอดวัฒนธรรม คือพื้นที่ที่เป็นหัวใจของนวัตกรรมทางอารยธรรม การอนุรักษ์นวัตกรรมที่เน้นความยั่งยืนเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายของอารยธรรม ทําให้เมืองสามารถเก็บรักษาพื้นฐานของอารยธรรมอันหลากหลาย จนเกิดเป็นพลังความสามารถในการดูดซับและหลอมรวมของเมืองให้สามารถพัฒนาและดําเนินต่อไป

แต่ดูเหมือนเรากลับมีความเข้าใจและความใส่ใจต่อเมืองไม่มาก สังเกตว่า เมืองมักถูกพัฒนาตามยถากรรม การพัฒนาเมืองตามไม่ทันกับสภาพสังคม และกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงนํามาซึ่งความขัดแย้งของเมืองในหลายด้านหลากมิติ ความคิดและมุมมองต่อทิศทางการพัฒนาเมืองที่แตกต่างอีกมากมายของผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ตลอดจนขาดความยืดหยุ่นและไม่ปรับตัวสะท้อนออกมาในทัศนะและท่วงท่าของผู้บริหาร และผู้ปกครอง เมืองวันนี้จึงดูจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เราในฐานะคนเมือง จะทําความเข้าใจเมืองอย่างไร จะมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตเมืองอย่างไร จะร่วมสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างไร ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากหนังสือ เมือง กิน คน เล่มนี้ เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาโดยตรงในด้านการวางแผนภาคและเมือง จากมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ยุวดี คาดการณ์ไกล


สารบัญ : เมือง-กิน-คน

  • สุขภาวะคนเมือง (Urban Health)
  • สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเมือง (Urban Environment and Ecology)
  • นโยบายการจัดการเมือง (Urban Management)
  • การเมืองนคร (Urban Politics)

เนื้อหาปกหลัง : เมือง-กิน-คน

"...ความจริงแล้ว เรื่องสุขภาพกับการพัฒนาเมือง สองเรื่องนี้ไปด้วยกัน ประเด็นคือเราจะมีสุขภาพดี เราคงพึ่งแต่หมอกับการดูแล "ตัวเอง" ไม่ได้ เราต้องดูแล "สิ่งแวดล้อม" ของเราด้วย... สุขภาพจะดีได้ก็ต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สุขภาพดีด้วย สิ่งแวดล้อมที่จะพูดวันนี้คือ เรื่องของเมือง..." - พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ข้อมูลเพิ่มเติม : เมือง-กิน-คน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เมือง-กิน-คน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว