1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.5

โจทย์แบบปรนัย 1,000 ข้อ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น เฉลยคำตอบทุกข้อ แยกเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

110.00 บาท

104.50 บาท

"คุณประหยัดไป 5.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.5

1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.5

หนังสือ 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.5 เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของตัวเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการจบแล้ว โดยผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยโจทย์แต่ละชุดจะแบ่งเป็นเรื่องตามเนื้อหาในระดับชั้น ป.5 และตอนท้ายจะเป็นโจทย์ทบทวนเนื้อหาระคน สำหรับใช้ฝึกอีกครั้งก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

วรินทร์ เนาวประทีป


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.5

  • 1. Subject Verb Agreement
  • 2. Pronouns ชุดที่ 1
  • 3. Pronouns ชุดที่ 2
  • 4. Adjectives
  • 5. Adverbs
  • 6. Prepositions ชุดที่ 1
  • 7. Prepositions ชุดที่ 2
  • 8. Prepositions ชุดที่ 3
  • 9. Prepositions ชุดที่ 4


ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว