กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

เป็นหนังสือเล่มแรกที่อธิบายหลักกฎหมายยาด้วยกรณีตัวอย่างและเป็นหนังสือเล่มแรกที่นำสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทำเป็นกรณีศึกษา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

210.00 บาท

199.50 บาท

"คุณประหยัดไป 10.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา


รายละเอียด : กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

เหตุผล 4 ประการที่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่อธิบายวิธีพัฒนากรณีศึกษาที่สามารถนําไปใช้สร้างสื่อการสอนกฎหมายยา เป็นหนังสือเล่มแรกที่นําสถานการณ์ปัญหายาที่เกิดขึ้นจริง มาจัดทําเป็นกรณีศึกษากฎหมาย เฉพาะในหนังสือเล่มนี้ ได้ประมวลกรณีศึกษากฎหมายยาและกรณีศึกษาเชิงบูรณาการไว้จํานวนมาก รวมทั้งหมดถึง 24 เรื่อง โดยเป็นกรณีตัวอย่างเมื่ออธิบายกฎหมาย 10 เรื่อง กรณีศึกษา 10 เรื่อง และกรณีศึกษาที่บูรณาการกฎหมาย อีก 4 เรื่อง เป็นหนังสือเล่มแรกที่จัดทํากรณีศึกษาพร้อมด้วยแนวทางการวิเคราะห์อย่างละเอียด ควรใช้หนังสือเล่มนี้คู่กับตัวบทกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นหนังสือ “ประมวลกฎหมายสําหรับเภสัชกรเพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” โดย สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และวรรณา ศรีวิริยานุภาพ ฉบับปรับปรุงล่าสุด เมื่อมกราคม พ.ศ. 2561


คำนำ : กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

หนังสือ "กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา" เป็นหนังสือเล่มแรกที่อธิบายหลักกฎหมายยาด้วยกรณีตัวอย่างและเป็นหนังสือเล่มแรกที่นำสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทำเป็นกรณีศึกษากฎหมายยาและกรณีศึกษาเชิงบูรณาการรวมทั้งหมด 24 เรื่องและเป็นหนังสือเล่มแรกที่จัดทำกรณีศึกษาพร้อมด้วยแนวทางการวิเคราะห์อย่างละเอียด เมื่อใช้คู่กับตัวบทกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นหนังสือ "ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกรเพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม" ฉบับปรับปรุงล่าสุด เมื่อมกราคม พ.ศ.2561 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อคณาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนที่เป็นนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตลอดจนเภสัชกร และนักวิชาการด้านกฎหมายอาหารและยา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรยงยุทธ เรือนทา


สารบัญ : กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

  • บทนำ : การสอนและเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา
  • บทที่ 1 : พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  • บทที่ 2 : พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  • บทที่ 3 : กรณีศึกษากฎหมายยากับแนวทางการวิเคราะห์
  • บทที่ 4 บทส่งท้าย : กรณีศึกษากฎหมายเชิงบูรณาการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว