คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์

หากต้องการหาหนังสือเรียนหรือคู่มือสำหรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

395.00 บาท

375.25 บาท

"คุณประหยัดไป 19.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากหนังสือเนื้อหาคู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure & Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม สําหรับนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ที่สนใจ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม อาร์เรย์ ลิงค์ ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี แฮช ไทรส์ การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล และกราฟ ในทุกๆ หัวข้อจะมีตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจ มีตัวอย่างโค้ดโปรแกรมทั้งภาษา C และภาษา Java สําหรับทดสอบการทํางานของอัลกอริทึม พร้อมทั้งคําอธิบายโค้ดอย่างละเอียด

วิษณุ ช้างเนียม


สารบัญ : คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์

  • บทที่ 1 รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  • บทที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอรึทึม (Performance Analysis of Algorithms)
  • บทที่ 3 อาร์เรย์ และการอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจำ (Array and Referent Data in Memory)
  • บทที่ 4 ลิงค์ลิสต์ (Linked - List)
  • บทที่ 5 สแต็ก (Stack)
  • บทที่ 6 คิว (Queue)
  • บทที่ 7 ทรี (Tree)
  • บทที่ 8 ทรีประยุกต์ (Applied Tree)

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์

หากต้องการหาหนังสือเรียนหรือคู่มือสำหรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้ หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอริทึม ครอบคลุมเนื้อหาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมตัวอย่างและโค้ดโปรแกรม ทั้งภาษา C และภาษา Java ทุกหัวข้อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ใช้เรียนหรือสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์

ในการเรียนหรือการทํางานทางคอมพิวเตอร์ คงหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องเรียนหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เนื่องด้วยเนื้อหาความรู้ในรายวิชานี้ เป็นความรู้พื้นฐานที่ถือได้ว่าสําคัญที่สุดในการเรียนหรือทํางานทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโครงสร้างข้อมูลอย่าง อาร์เรย์, ลิงค์ลิสต์, สแต๊ก, คิว, ทรี หรือจะเป็นอัลกอริทึมในการจัดเรียงข้อมูลอย่าง Selection Sort, Insertion sort, Merge sort หรือจะเป็นอัลกอริทึมในการค้นหาข้อมูลอย่าง Binary Search, Rabin - Karp String search, Boyer-Moore String search

ด้วยความสําคัญดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและเรียบเรียง พร้อมยกตัวอย่าง และอธิบายการทํางานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม, อาร์เรย์และการอ้างอิงข้อมูล, ลิงค์ลิสต์, สแต็ก, คว, ทรี, แฮช, ไทรส์, การจัดเรียงข้อมูล, การค้นหาข้อมูล และกราฟ อีกทั้งยังแสดงการทํางานของอัลกอริทึมด้วยโค้ด 2 ภาษา ทั้งภาษา C และภาษา Java เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้ศึกษาและนําไปใช้งานได้จริง ที่สําคัญ หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการทํางานของโค้ดโปรแกรมไว้อย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ทําความเข้าใจการทํางานของอัลกอริทึมได้อย่างถูกต้อง

กิตินันท์ พลสวัสดิ์ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว