เฉลิมพระกัลยาณเกียรติ

ยามนี้เป็นสมัยที่คนไทยทั้งชาติกำลังเผชิญกับความสูญเสียครั้งสำคัญร่วมกัน สืบเนื่องมาจากเหตุที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระโสทรเชษฐภคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ้นพระชนม์ลงท่ามกลางความเสียใจของปวงชนเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ผู้เขียนนั้นเคยได้รับพระกรุณาเหนือเศียรเกล้ามาในวาระต่างๆ กัน ประกอบกับมีความสนใจใฝ่รู้ในขนบประเพณีบ้านเมือง และได้เคยศึกษาค้นคว้าจากตำรับตำราทั้งหลาย เมื่อแรกสิ้นพระชนม์ คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ ได้เชิญผู้เขียน และอาจารย์ชัชพล ไชยพร ไปร่วมสนทนาในรายการทไวไลท์โชว์ เพื่อให้ได้พูดคุยกันด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเป็นโอกาสให้ได้ทบทวนเรื่องราวความรู้ต่างๆ แก่สาธารณะด้วย และหลังจากนั้นผู้ชมหลายท่านได้สอบถามมาด้วยประสงค์จะได้เนื้อความที่ออกอากาศให้ตีพิมพ์เป็นเล่มสมุดสำหรับค้นคว้าอ้างอิงต่อไป ผู้เขียนจึงได้ถอดความที่พูดสดในรายการนั้น แล้วเรียบเรียงปรับปรุงอีกเล็กน้อย ดังที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว พร้อมกันนั้นยังได้รับความกรุณาจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอื้อเฟื้อค้นหาภาพงานพระบรมศพ งานพระศพ งานพระเมรุมาศ และงานพระเมรุ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายนัก มาเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจอยู่ในเล่มนี้แล้ว ติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เฉลิมพระกัลยาณเกียรติ

ยามนี้เป็นสมัยที่คนไทยทั้งชาติกำลังเผชิญกับความสูญเสียครั้งสำคัญร่วมกัน สืบเนื่องมาจากเหตุที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระโสทรเชษฐภคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ้นพระชนม์ลงท่ามกลางความเสียใจของปวงชนเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ผู้เขียนนั้นเคยได้รับพระกรุณาเหนือเศียรเกล้ามาในวาระต่างๆ กัน ประกอบกับมีความสนใจใฝ่รู้ในขนบประเพณีบ้านเมือง และได้เคยศึกษาค้นคว้าจากตำรับตำราทั้งหลาย เมื่อแรกสิ้นพระชนม์ คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ ได้เชิญผู้เขียน และอาจารย์ชัชพล ไชยพร ไปร่วมสนทนาในรายการทไวไลท์โชว์ เพื่อให้ได้พูดคุยกันด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเป็นโอกาสให้ได้ทบทวนเรื่องราวความรู้ต่างๆ แก่สาธารณะด้วย และหลังจากนั้นผู้ชมหลายท่านได้สอบถามมาด้วยประสงค์จะได้เนื้อความที่ออกอากาศให้ตีพิมพ์เป็นเล่มสมุดสำหรับค้นคว้าอ้างอิงต่อไป ผู้เขียนจึงได้ถอดความที่พูดสดในรายการนั้น แล้วเรียบเรียงปรับปรุงอีกเล็กน้อย ดังที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว พร้อมกันนั้นยังได้รับความกรุณาจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอื้อเฟื้อค้นหาภาพงานพระบรมศพ งานพระศพ งานพระเมรุมาศ และงานพระเมรุ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายนัก มาเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจอยู่ในเล่มนี้แล้ว ติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เฉลิมพระกัลยาณเกียรติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เฉลิมพระกัลยาณเกียรติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว