เรารักในหลวง

ด้วยพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ได้ชี้ให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์มาก่อนสิ่งใดเสมอ ในทุกๆ ห้วงคำนึงของพ่อแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ ความสุขของพสกนิกรทั้งชาติกลับยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ทั้งปวง ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์จึงเสมือนบทพิสูจน์พระวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ได้ทรงพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้หลุดพ้นจากความยากลำบาก ๖๐ ปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เพียงแค่ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์เท่านั้น แต่เป็น ๖๐ ปีที่ทรงครองใจชาวไทยทั่วแผ่นดิน

หนังสือ “เรารักในหลวง” เป็นเสมือนตัวแทนแห่งการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่มีต่อ “ในหลวง” เพราะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ใด ไม่ว่าจะเป็นคนไทยในจังหวัดไหน ทุกคนต่างมี “ในหลวง” ประทับอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ประมวลภาพถ่ายจาก ๘ ช่างภาพมืออาชีพ ที่ออกเดินทางเก็บภาพความประทับใจในทุกๆ พื้นที่ ภาพทุกภาพจะทำให้ทุกสายตาซาบซึ้งไปกับการแสดงออกถึงความรักที่ทุกชีวิตน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยชั่วกาลนาน
จำนวน :

1

999.00 บาท

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 39 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เรารักในหลวง

ด้วยพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ได้ชี้ให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์มาก่อนสิ่งใดเสมอ ในทุกๆ ห้วงคำนึงของพ่อแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ ความสุขของพสกนิกรทั้งชาติกลับยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ทั้งปวง ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์จึงเสมือนบทพิสูจน์พระวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ได้ทรงพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้หลุดพ้นจากความยากลำบาก ๖๐ ปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เพียงแค่ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์เท่านั้น แต่เป็น ๖๐ ปีที่ทรงครองใจชาวไทยทั่วแผ่นดิน

หนังสือ “เรารักในหลวง” เป็นเสมือนตัวแทนแห่งการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่มีต่อ “ในหลวง” เพราะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ใด ไม่ว่าจะเป็นคนไทยในจังหวัดไหน ทุกคนต่างมี “ในหลวง” ประทับอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ประมวลภาพถ่ายจาก ๘ ช่างภาพมืออาชีพ ที่ออกเดินทางเก็บภาพความประทับใจในทุกๆ พื้นที่ ภาพทุกภาพจะทำให้ทุกสายตาซาบซึ้งไปกับการแสดงออกถึงความรักที่ทุกชีวิตน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยชั่วกาลนาน


ข้อมูลเพิ่มเติม : เรารักในหลวง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรารักในหลวง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว