หน้าที่ของคน (ฉบับแรก)

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) แห่งสวนโมกขพลาราม ได้ให้ความหมายสำคัญอย่างหนึ่งของคำว่า "ธรรมะ" คือ "หน้าที่" ชีวิตใดที่ไม่ปฏิบัติธรรม คือปราศจากการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ย่อมไม่อาจอยู่รอดอย่างเป็นสุขได้ ทุกชีวิตมีกิจหน้าที่ต้องกระทำหลายด้าน ตั้งต้นแต่ทำหน้าที่ทางร่างกายอวัยวะทุกส่วนต้องทำงานอย่างถูกต้อง หากบกพร่องไปที่ส่วนใดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น และหากอวัยวะส่วนใดไม่ทำหน้าที่ ผลก็คือร่างกายนั้นต้องตายไปโดยแน่นอน

หนังสือเรื่อง "หน้าที่ของคนฉบับแรก" นี้ ได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้อย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่การแบ่งแยกจำแนกประเภทของคนตามคติพุทธศาสนา และแนวทางการพัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้น จนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดพ้นจากกิเลส มีชีวิตสงบเย็น และบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้แต่งยังได้อธิบายหน้าที่ตามบทบาทของสังคม และฐานะตามภพภูมิต่างๆ ตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงสวรรค์ชั้นพรหมสูงสุด รวมทั้งมนุษย์ในวงการอาชีพ ชนชั้น และสถานภาพทางสังคมไว้อย่างละเอียด ดังนั้นหากทุกคนนำแนวคิดในเล่มนี้ไปปรับใช้กับชีวิตจริง ย่อมทำให้ชีวิตและสังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนค่ะ

จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หน้าที่ของคน (ฉบับแรก)

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) แห่งสวนโมกขพลาราม ได้ให้ความหมายสำคัญอย่างหนึ่งของคำว่า "ธรรมะ" คือ "หน้าที่" ชีวิตใดที่ไม่ปฏิบัติธรรม คือปราศจากการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ย่อมไม่อาจอยู่รอดอย่างเป็นสุขได้ ทุกชีวิตมีกิจหน้าที่ต้องกระทำหลายด้าน ตั้งต้นแต่ทำหน้าที่ทางร่างกายอวัยวะทุกส่วนต้องทำงานอย่างถูกต้อง หากบกพร่องไปที่ส่วนใดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น และหากอวัยวะส่วนใดไม่ทำหน้าที่ ผลก็คือร่างกายนั้นต้องตายไปโดยแน่นอน

หนังสือเรื่อง "หน้าที่ของคนฉบับแรก" นี้ ได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้อย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่การแบ่งแยกจำแนกประเภทของคนตามคติพุทธศาสนา และแนวทางการพัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้น จนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดพ้นจากกิเลส มีชีวิตสงบเย็น และบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้แต่งยังได้อธิบายหน้าที่ตามบทบาทของสังคม และฐานะตามภพภูมิต่างๆ ตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงสวรรค์ชั้นพรหมสูงสุด รวมทั้งมนุษย์ในวงการอาชีพ ชนชั้น และสถานภาพทางสังคมไว้อย่างละเอียด ดังนั้นหากทุกคนนำแนวคิดในเล่มนี้ไปปรับใช้กับชีวิตจริง ย่อมทำให้ชีวิตและสังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนค่ะข้อมูลเพิ่มเติม : หน้าที่ของคน (ฉบับแรก)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หน้าที่ของคน (ฉบับแรก) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว