ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

เพื่อเสริมสร้างโอกาสของการรับรู้ที่เท่าเทียม พร้อมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ได้มีกฎหมายที่สมบูรณ์ รูปแบบสวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย
จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

สภาพสังคมไทยปัจจุบันกําลังพัฒนาตามกระแสสังคมโลก โดยก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องต่อความทันสมัยดังกล่าวจึงมีความจําเป็น การที่สภาวะแวดล้อมด้านการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้กติกาทางสังคมคือกฎหมาย พัฒนาเปลี่ยนแปลงตาม โดยการที่รัฐสภาตรากฎหมายใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าขึ้นใช้บังคับ เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องต่อวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน ตลอดจนผู้ศึกษากฎหมาย การติดตามอย่างใกล้ชิดรวดเร็ว พร้อมเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมาย ด้วยความฉับไว คือความจําเป็นซึ่งนักกฎหมาย และผู้ศึกษาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักกฎหมาย ผู้ศึกษากฎหมายทุกระดับ และประชาชนผู้สนใจ ผู้รวบรวมจึงรวบรวมหนังสือ รวมชุดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เล่มนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างโอกาสของการรับรู้ที่เท่าเทียม พร้อมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ได้มีกฎหมายที่สมบูรณ์ รูปแบบสวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย รูปเล่มกะทัดรัด

พิชัย นิลทองคำ


สารบัญ : ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ภาค ๑ บททั่วไป
  • ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  • ภาค ๒ สอบสวน
  • พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับสมบูรณ์) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว