แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2

ฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดเป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสังเกต และการใช้เหตุผล
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

185.00 บาท

157.25 บาท

"คุณประหยัดไป 27.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2

แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก คือการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ควรมุ่ง เพื่อให้เด็กได้รู้จัก เกิดการสังเกต ค้นหา เกิดความเข้าใจ เรียนรู้เหตุและผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการท่องจําทฤษฎีต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งแบบฝึกหัดจะช่วยในส่วนต่างๆ ที่สําคัญให้นักเรียนเก่งขึ้น เพิ่มพูนทักษะการคิด พร้อมด้วยเฉลยแยกเล่ม เพื่อความสะดวกในการจัดการของคุณครูและผู้ปกครอง


สารบัญ : แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2

  • Part 1 วิทยาศาสตร์
  • บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  • บทที่ 2 วงจรการเจริญเติบโตของพืช
  • บทที่ 3 รู้จักกับวัสดุ
  • บทที่ 4 สมบัติของวัสดุ
  • บทที่ 5 พลังงานแสง
  • บทที่ 6 ดินในท้องถิ่น
  • Part 2 เทคโนโลยี
  • บทที่ 7 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
  • บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
  • บทที่ 9 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
  • บทที่ 10 การใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


รีวิวโดยนักเขียน : แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อให้น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ทบทวนทําความ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาจากโรงเรียน โดยฝึกทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบด้วยตนเองเพื่อเสริมทักษะและวัดความรู้ความเข้าใจของน้องๆ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยสรุปเนื้อหาสาระสําคัญและแบบฝึกหัดเสริมเข้ม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เจนจิรา ชำนิข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว