โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6

เล่มเดียวที่เน้นให้นักเรียนรู้จักหาตอบที่แท้จริงจากโจทย์ลวงของข้อสอบ O-NET ที่ซับซ้อน ได้ง่ายขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำ นำไปใช้ในสนามสอบจริงอย่า
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

239.00 บาท

227.05 บาท

"คุณประหยัดไป 11.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6

โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6

การสอบ O-NET เพื่อเก็บคะแนนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งตัวนักเรียนและพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงเวลาที่ต้องสอบ O-NET นั้น นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีความเครียดเกิดขึ้น แนวข้อสอบเล่มนี้จึงถูกจัดทําขึ้นมาโดยครบถ้วนทุกวิชา แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์, แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์, แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ, แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา รวมไปถึงการปรับรูปแบบแนวข้อสอบให้เป็นไปตามแนวทางของข้อสอบรูปแบบ PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นแนวข้อสอบที่ ไม่สนใจว่านักเรียนจดจําเนื้อหาที่เรียนไปได้มากแค่ไหน แต่เป็นแนวข้อสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบว่า นักเรียนสามารถจะนําสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์จริงได้หรือไม่ ภายใต้การวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติ จึงเน้นให้นักเรียนหรือบุตรหลานของท่านทําคะแนนได้ดี เพื่อนําคะแนนสอบ O-NET ไปรวมกับคะแนนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โดยที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถสอนหรือแนะนําให้บุตรหลานของท่านทบทวน ทดลองทําแนวข้อสอบในเล่มนี้ มั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้คะแนนสูง เพิ่มโอกาสในการสอบติด ให้ท่านและบุตรหลานของท่านได้สมหวังตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้อย่างแน่นอน


คำนำ : โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6

การสอบ O-NET ป.6 นั้น ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในชีวิตการเรียนของนักเรียนทุกคน นั่นก็เพราะในปัจจุบัน O-NET เปรียบเสมือนตัวชี้วัดความสามารถ ความรับผิดชอบ ต่อการเรียนของนักเรียนในระดับที่ต้องสอบ O-NET จริงอยู่ แม้จะกล่าวได้ว่า O-NET ไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิต และอนาคตข้างหน้าของนักเรียน นักศึกษามิได้ขึ้นอยู่กับการสอบ O-NET ไปเสียทั้งหมด แต่ก็ไม่มีใครไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ในเวลาที่ต้องเตรียมตัวสอบ O-NET ความเครียด ความกดดัน คือสิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบต้องแบกรับ จึงจะดีกว่าหรือไม่ หากมีคู่มือสักเล่ม ซึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้ ที่ทันสมัย ปรับรูปแบบการสอบให้เป็นไปตามแนวทางของข้อสอบรูปแบบ PISA จะสามารถทําให้ความฝันได้เป็นจริง จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักเรียนทุกคน และผู้ปกครองที่รักและฝากความหวังเอาไว้ที่บุตรหลานของทุกท่าน

อาจารย์ภวรรณ จิตรโตร และคณะ


สารบัญ : โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6

  • ข้อสอบวิชาภาษาไทย
  • เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  • เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  • เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6

ในโลกของการเรียนการศึกษา การสอบ O-NET เรียกได้ว่ามีความสําคัญต่อนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างมาก เพราะ O-NET เป็นการสอบที่ตัดสินการเรียนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้อย่างเรียกว่าพลิกชีวิต แต่เพราะการสอบมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวัง ทว่าทุกคนต่างไม่ต้องการความผิดหวัง ดังนั้นการเตรียมตัวเตรียมพร้อม โดยเฉพาะการมีแนวข้อสอบที่ดีเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทดสอบ ทดลองทํานั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง

โดยเฉพาะในปัจจุบัน มีข้อสอบแนวใหม่ที่เรียกว่า PISA หรือ Programme for International Student Assessment เป็นแนวข้อสอบที่ไม่สนใจว่านักเรียนจดจําเนื้อหาที่เรียนไปได้มากแค่ไหน แต่เป็นแนวข้อสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบว่านักเรียน จะสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์จริงได้หรือไม่ ภายใต้การวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติ ซึ่งคะแนนสอบ PISA จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของตนเองได้ดีแค่ไหน และเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร ดังนั้น แนวทางการสอบและการฝึกหัดทําข้อสอบที่ต้องทําความเข้าใจกับแนวการสอบ จึงถูกวิเคราะห์และสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้ เพื่อให้เป็นแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ที่อ่านแล้ว ทดลองทําข้อสอบแล้วจะสามารถสอบได้ 100%

นักรบ พิมพ์ขาว บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O-NET ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว