สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

หนังสือสิทธิประโยชน์ภาษีอากร เล่มแรกของประเทศไทย ที่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนสินค้าและเพิ่มกำไร
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

59.00 บาท

56.05 บาท

"คุณประหยัดไป 2.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก


รายละเอียด : สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดต่างๆ ทั้งจากความตกลงและวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศและในประเทศซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาการบริหารและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบ ศึกษา สอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในภาครัฐให้ถูกต้องชัดเจน ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าสิทธิประโยชน์ภาษีอากรเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง และยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภาษีอากรอีกหลายเรื่องที่ไม่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์


สารบัญ : สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

  • สิทธิประโยชน์ภาษีอากรคืออะไร
  • ความหมายของภาษีอากร
  • ที่มาของสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
  • ความหมายของ FTA
  • RoO กับ Form D เกี่ยวข้องกันอย่างไร
  • Self Certification
  • การใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรจาก FTA
  • GSP (Generalized System of Prefernces)
  • ตัวอย่างการบริหารและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว