เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1-2-3 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ O-NETม.3,สอบชิงทุน พสวท.,สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ หรือเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

260.00 บาท

221.00 บาท

"คุณประหยัดไป 39.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

เพราะอนาคตของน้องๆ เป็นเรื่องสําคัญ หนังสือเล่มนี้จึงมาพร้อมกับการพัฒนาขีดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของน้องๆ ให้เต็มศักยภาพ ด้วยการอธิบายเนื้อหา และตัวอย่างโจทย์แบบ step by step เพื่อให้น้องๆ สามารถประยุกต์การทําโจทย์ได้ในทุกรูปแบบ แม้แต่โจทย์ที่ไม่เคยเจอในการสอบของโรงเรียน แต่มักเจอในการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนํา รวมไปถึง แบบทดสอบที่คัดจากสนามสอบจริงทั้ง O-NET ม.3 และสนามสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนํา เพื่อให้น้องๆ หมดกังวลกับการสอบ และพร้อม fighting กับสนามสอบต่างๆ อย่างมั่นใจ


สารบัญ : เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

  • Part 1 เนื้อหา
  • บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
  • บทที่ 2 พีชคณิต
  • บทที่ 3 เรขาคณิต
  • บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  • Part 2 แนวข้อสอบ


รีวิวโดยนักเขียน : เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเล่มนี้ ถูกจัดทําขึ้นเนื่องด้วยปัญหาที่ว่า นักเรียน ม.3 โดยส่วนใหญ่ที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนต่างๆ มักจะอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบไม่ทัน เนื่องจากเนื้อหาต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น มีค่อนข้างหลากหลาย และโดยส่วนใหญ่น้องๆ มักจะไม่ทราบว่าข้อสอบเข้าม.4 มักจะออกอะไรบ้าง รวมทั้งเนื้อหาในโจทย์ข้อสอบเข้า ม.4 สําหรับโรงเรียนชั้นนําต่างๆ ที่มักจะออกข้อสอบที่เกินหลักสูตร ทําให้น้องๆ มักมีความกังวลกับการเตรียมตัวสอบในวิชาดังกล่าว ดังนั้น ผู้เขียนจึงพยายามอธิบายแนวความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางในแต่ละข้อ รวมไปถึงกระบวนการหาคําตอบอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้น้องๆ เข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในแต่ละแบบอย่างถูกวิธี และสามารถนําเอาไปใช้ทําโจทย์ได้ในทุกรูปแบบในสถานการณ์การสอบจริง โดยน้องๆ สามารถฝึกฝนได้จากแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบท้ายเล่มที่คัดมาจากแนวข้อสอบเข้า ม.4 จากโรงเรียนชั้นนําหลายแห่ง เพื่อให้น้องๆ มั่นใจกับการทําข้อสอบ และเก็บคะแนนเพื่อสอบเข้าในโรงเรียนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

นายสัจจา ดวงชัยอยู่สุขข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว