คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ฉบับสมบูรณ์ 2560

สำหรับเตรียมสอบข้อสอบ GAT เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ ADMISSIONS
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

135.00 บาท

128.25 บาท

"คุณประหยัดไป 6.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ฉบับสมบูรณ์ 2560


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ฉบับสมบูรณ์ 2560

คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ฉบับสมบูรณ์ 2560

แบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบด้วยแบบทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และส่วนที่เป็นการอ่านบทความเพื่อทดสอบการจับใจความและความคิดเชื่อมโยง ซึ่งในส่วนที่เป็นการอ่านจับใจความและความคิดเชื่อมโยงนี้ นักเรียนสามารถทำคะแนนสูงได้โดยง่าย ถ้ารู้เทคนิคและมีทักษะในการทำข้อสอบรูปแบบนี้มาก่อน ข้อสอบส่วนนี้สามารถทำคะแนนเต็มได้โดยไม่ยากนัก ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้คะแนน GAT สูงไปด้วย หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ฉบับสมบูรณ์ 2560 เล่มนี้ ประกอบด้วยการสรุปเนื้อหาในส่วนของภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านสรุปเพื่อเตรียมสอบในระยะเวลาสั้นๆ และบทความภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนฝึกการอ่านจับใจความและความคิดเชื่อมโยงของประเด็นและสาระสำคัญต่างๆ

ฝ่ายวิชาการ บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ฉบับสมบูรณ์ 2560

  • ตอนที่ 1 ภาษาไทย
  • การอ่านจับใจความ
  • การคิดวิเคราะห์
  • การอ่านเชิงวิเคราะห์
  • ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
  • Grammar and Structure
  • Passive Voice and Active Voice
  • Conditional Sentences

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ฉบับสมบูรณ์ 2560 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว