GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม

อธิบายเทคนิค พร้อมฝึกคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและยกตัวอย่างข้อสอบประกอบ ฝึกทำข้อสอบด้วยชุดข้อสอบใหม่ทั้ง 3 ระดับกว่า 80 ข้อ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

339.00 บาท

288.15 บาท

"คุณประหยัดไป 50.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม

GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม

หนังสือ GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม เล่มนี้ เกิดจากความเห็นพ้องของทีมบรรณาธิการและผู้เขียน ว่าต้องการให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ และสามารถสร้างเทคนิคในการทําข้อสอบ GAT เชื่อมโยงขึ้นมาได้ด้วยตนเอง โดยเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละคนที่เกิดจากการฝึกฝนทําโจทย์และวิเคราะห์ข้อสอบในหนังสือ จนสามารถสร้างเป็นเทคนิคของตัวเองในการทําข้อสอบได้ โดยในหนังสือ จะอธิบายเทคนิคอย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างข้อสอบประกอบให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวข้อสอบตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยากกว่า 150 ข้อ ให้นักเรียนได้ฝึกทําข้อสอบและเห็นเทคนิคต่างๆ ในเฉลยที่อธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

กองบรรณาธิการ


สารบัญ : GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม

  • บทที่ 1 ทำความรู้จักกับข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
  • บทที่ 2 วิธีการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
  • แบบฝึกหัดระดับที่ 1
  • เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 1
  • แบบฝึกหัดระดับที่ 2
  • เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 2
  • แบบฝึกหัดระดับที่ 3
  • เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 3


รีวิวโดยนักเขียน : GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ GAT เชื่อมโยง อันได้แก่ ส่วนประกอบของข้อสอบ สัญลักษณ์คําตอบ วิธีการทํา และเทคนิคการทําข้อสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดจํานวน 3 ระดับ ทั้งระดับง่าย ระดับปานกลาง และระดับยาก ซึ่งในแบบยากนี้ได้ดัดแปลงมาจากข้อสอบจริง อีกทั้งมีการเฉลยแบบอธิบายละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้ผ่านประสบการณ์การสอบ GAT เชื่อมโยงมา ตั้งแต่มีข้อสอบรูปแบบนี้เป็นรุ่นแรกๆ ทําให้ได้เห็นแนวข้อสอบมาโดยตลอด และได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดวิธีการทําข้อสอบและเทคนิคการทําข้อสอบออกมาให้ทําความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงคัดเลือกแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด เพื่อให้น้องๆ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสอบ GAT เชื่อมโยงได้จริงและสามารถเก็บ 150 คะแนนเต็มจากการสอบข้อสอบนี้ได้

สรรค์ โรจนทัพพะ (พี่เกม)ข้อมูลเพิ่มเติม : GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว