คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกบท พร้อมแบบทดสอบตามตัวชี้วัด ซึ่งเก็งมาจากข้อสอบปลายภาคและข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลยแยก (สอดในเล่ม)
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

179.00 บาท

170.05 บาท

"คุณประหยัดไป 8.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เล่มนี้ เรียบเรียงและปรับปรุงใหม่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสรุปเนื้อหาครบทั้ง 5 สาระ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมืองฯ และศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวกับปกครองในปัจจุบัน

สำหรับแบบทดสอบประเมินผลตามตัวชี้วัดในแต่ละบท เป็นข้อสอบปรนัยที่ใช้เตรียมตัวสอบประจำภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำข้อสอบและทบทวนความรู้ความเข้าใจของตน เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจในการเรียนของตนต่อไป ทั้งนี้นักเรียนจะตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องได้จากคู่มือเฉลยที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเล่มนี้

วิทยา ปานะบุตร


สารบัญ : คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

  • สาระภูมิศาสตร์
  • สาระประวัติศาสตร์
  • สาระเศรษฐศาสตร์
  • สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 (ปรับปรุงใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว