สรุปย่อ ระเบียบ กฎหมาย และสาระสำคัญ เตรียมสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่ถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องรู้และเข้าใจ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปย่อ ระเบียบ กฎหมาย และสาระสำคัญ เตรียมสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

สรุปย่อ ระเบียบ กฎหมาย และสาระสำคัญ เตรียมสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

สรุปย่อ ระเบียบ กฎหมาย และสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาฯ (ฉบับสมบูรณ์) เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมระเบียบกฎหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่ถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ซึ่งผู้เขียนได้นำมาเรียบเรียงไว้ในเล่ม เฉพาะที่ยังมีการใช้อยู่ ยังมิได้ถูกยกเลิก เนื้อหาจึงทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ที่จะเข้าสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องมีไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเตรียมตัวสอบ หรือเหมาะอย่างยิ่งที่ทุกสถานศึกษาจะมีไว้ประจำสถานศึกษาของตนเอง เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อาจารย์จิรภัทร แจ้งชัยภูมิ


สารบัญ : สรุปย่อ ระเบียบ กฎหมาย และสาระสำคัญ เตรียมสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

  • บทสรุปประเทศไทย 4.0 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
  • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปย่อ ระเบียบ กฎหมาย และสาระสำคัญ เตรียมสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปย่อ ระเบียบ กฎหมาย และสาระสำคัญ เตรียมสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว