คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION BANK)

รวมโจทย์ยากมากกว่า 3,000 ข้อ จากสนามสอบแข่งขันต่างๆ ข้อสอบทุกข้อคัดแยกเนื้อหาเป็นเรื่องๆ สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ล่าสุด
จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION BANK)

คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION BANK)

หนังสือ คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION BANK) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 เล่มนี้ ประกอบด้วย รายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม ของ สสวท. ระดับชั้น ม.4-5-6 รวมทั้งหมด 22 ชุด แบบทดสอบประกอบด้วย ข้อสอบโควตา ซึ่งเป็นข้อสอบจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก และข้อสอบแข่งขันอื่นๆ หลายประเภท จากหลายสนามสอบแข่งขัน รวมทั้งข้อสอบเพิ่มเติมที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกฝนสำหรับเป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกทั้งการสอบโควตาของแต่ละภาค การสอบ กสพท. เพื่อเข้าสายการแพทย์ และการสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกทุกระดับ ข้อสอบทั้งหมดมีมากกว่า 3,000 ข้อ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้วัดทุกทักษะทั้งความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการนำไปใช้ ตามกระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกประการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน แก้วไวยุทธ


สารบัญ : คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION BANK)

  • ชุดที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 4 ระบบย่อยอาหารและสลายสารอาหารระดับเซลล์ พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก พร้อมเฉลย
  • ชุดที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ พร้อมเฉลย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION BANK)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION BANK) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว