รวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หนังสือรวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คือการรวบรวมบทความของ วินัย ผลเจริญ ทั้งบทความที่เคยตีพิมพ์แล้ว และยังไม่เคยตีพิมพ์
จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หนังสือรวมบทความเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะรวบรวมบทความที่ผู้เขียนมีอยู่ บทความส่วนมากเป็นบทความที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ตอนที่ผู้เขียนเรียนปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2545-2546 และมีบางส่วนที่เขียนหลังจากนั้น เดิมทีผู้เขียนจะรวบรวมเฉพาะบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ แต่คิดว่าการมีบทความที่เคยตีพิมพ์แล้วมารวมไว้ด้วยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนเอง และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปได้บ้างที่สามารถอ่านบทความของผู้เขียนได้หลายเรื่องในเล่มเดียวกัน ผู้เขียนจึงทำหนังสือขออนุญาตนำเอาบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งในหนังสือรวมบทความและเอกสารประกอบการสอนซึ่งวิทยาลัยการเมืองปกครองจัดพิมพ์ มาตีพิมพ์รวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

วินัย ผลเจริญ


สารบัญ : รวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  • วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
  • การเขียนงานวิชาการ
  • เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน: แนวคิดของรุสโซ มิลล์ และรอร์ตี
  • ทรรศนะทางพุทธปรัชญาในเรื่องธรรมชาติมนุษย์: ฐานคิดสำหรับประเด็นปัญหาทางปรัชญาการเมือง
  • เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ: มุมมองเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดตะวันตกกับพุทธปรัชญา
  • แนวคิดสตรีนิยมในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • มานุษวิธี
  • ชาตินิยมของรัฐราชการไทย: ศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้แนวทางสัญวิทยาและการวิเคราะห์วาทกรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว