คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๒)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๒)

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๒)

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของผู้เขียน ขณะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อครั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ๆ ผู้เขียนประสบปัญหาในการทำงานพอสมควร เนื่องจากตำราที่เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนค่อนข้างมีจำกัด ส่วนคู่มือตุลาการก็มีเนื้อหามุ่งเน้นการทำงานของผู้พิพากษาเป็นหลัก ทำให้ขาดมิติในมุมมองอื่นๆไป ในขณะที่คำสั่งของศาลมีผลกระทบถึงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้เขียนเองก็คาดไม่ถึง ยิ่งทำให้ต้องศึกษาอย่างละเอียด นอกเหนือจากงานคดีในสเกลที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับของตำแหน่ง บางครั้งก็อาจได้รับมอบหมายงานในหน้าที่อื่นด้วย ซึ่งงานทั้งหมดล้วนแต่ต้องใช้ความรู้จากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงสมดังที่สำนักงานศาลยุติธรรมคาดหวังไว้ ผู้เขียนจึงเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างจริงจังขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน และคงเป็นประโยชน์ได้ตามสมควรสำหรับกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

สหรัฐ กิติ ศุภการ


สารบัญ : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๒)

  • หมวด ๑ บททั่วไป
  • หมวด ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัว
  • หมวด ๓ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • หมวด ๔ ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
  • หมวด ๕ การฝึกอบรม
  • หมวด ๖ การสอบสวนคดีอาญา
  • หมวด ๗ มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
  • หมวด ๘ อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
  • หมวด ๙ การฟ้องคดีอาญา


ข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๒)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๒) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว